Brev till UD: Varför avstod Sverige från att rösta?

Förenta nationernas generalförsamling har antagit en resolution med innebörden att Internationella domstolen i Haag ska avge yttrande om de juridiska konsekvenserna av Israels långvariga ockupation av palestinska områden. Sverige avstod från att rösta.

Sveriges inställning sedan länge är att folkrätten ska upprätthållas och stärkas. Av särskild vikt är att stärka folkrättens roll i områden som Mellanöstern, där efterlevnaden i stora delar är svag. I denna process spelar givetvis Internationella domstolen en viktig roll. Sveriges beslut att avstå från att rösta är mot den bakgrunden svårförståeligt.

Det kan också tilläggas att för mindre länder, som Sverige, är en stark folkrätt en förutsättning för nationell säkerhet.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) noterar att EU-länder som Belgien, Luxemburg, Irland, Polen, Slovenien och Portugal röstade för resolutionen.

PGS skulle nu vilja veta skälen till att Sverige avstod från att rösta. PGS vill också veta på vilka andra sätt Sverige avser att stärka folkrätten, som land och som ordförande i EU.

Henrik Carlborg, ordförande Palestinagrupperna i Sverige