Akut hot om tvångsfördrivning i Masafer Yatta

Invånarna i Masafer Yatta lever under akut hot om att fördrivas från sina hem – Sverige måste agera!

Under årets första dagar tillkännagav den nya israeliska extremhögerregeringen att palestinier från 14 byar i området Masafer Yatta i södra Hebron snart kommer att tvångsfördrivas. Omkring 1000 palestinier, varav hälften barn, tvingas därmed lämna sina hem och marker för att ge plats åt en militär skjutzon.

De boende i Masafer Yatta har i åratal utsatts för trakasserier och våld från militären och bosättare, och levt med ständiga hot om att fördrivas. En skola i området revs dagen efter att representanter för flera EU-länder besökte den. Det är uppenbart att fördömanden i ord inte avskräcker de israeliska myndigheterna.

Utan starka och konkreta påtryckningar från omvärlden kommer ingenting kunna stoppa tvångsfördrivningarna. Tvångsfördrivning av civila i samband med militär ockupation är ett brott mot den fjärde Genèvekonventionen, ett krigsbrott enligt internationell rätt. Den svenska regeringen måste i egenskap av ordförande i EU:s ministerråd vidta brådskande åtgärder för att hindra Israel att utföra detta krigsbrott. Den israeliska regeringens agerande måste få tydliga konsekvenser, inklusive sanktioner mot staten och alla företag vars utrustning är inblandad i tvångsfördrivning av palestinier.