Vi ger inte upp!

Vi går in i det nya året med vetskap om att mycket drastiska nedskärningar av civilsamhällets informations- och opinionsarbete om globala frågor ska genomföras. Det drabbar oss och hundratals andra organisationer som vill öka kunskapen om och engagemanget för en rättvis och hållbar värld. Regeringen minskar anslaget för information och kommunikation om internationella frågor med 86 procent. Trots flera inbjudningar till samtal och dialog har regeringen inför beslutet inte träffat civilsamhällets företrädare. 

För Palestinagruppernas del innebär detta att vi kommer att tvingas avsluta vårt pågående treårsprojekt. Inom projektet planerade vi i år bland annat att producera en temaskrift, besöka skolor, granska beslutsfattares agerande och påminna om deras skyldigheter, öka vårt genomslag i sociala medier, närvara vid mässor och evenemang och mycket annat. 

Samtliga anslag till civilsamhället minskar, i varierande grad. När det gäller våra samarbetsprojekt i Palestina och Libanon blir det en minskning med 10 procent för 2023. Vi är oroliga för att det i framtiden blir större nedskärningar även där.

Men vi ger aldrig upp! Vi tänker fortsätta mobilisera, fortsätta ställa krav på makthavare att respektera internationell rätt, fortsätta vara en kunskapsresurs, fortsätta bygga en stark folkrörelse för ett fritt Palestina och fortsätta sprida hopp om att fred är möjlig.

2022 var det dödligaste, våldsammaste året för palestinier sedan den andra intifadans dagar på tidigt 2000-tal. I Israel har extremisterna blivit fler och mycket mer centralt placerade i regeringen än någonsin tidigare. Farhågorna är att den redan ohållbara situationen kommer att eskalera ännu mer under 2023.

PGS ordförande Henrik Carlborg skriver i det senaste numret av Palestina Nu: “Som palestinavän är man van vid att situationen i princip alltid är värre än någonsin. Palestinierna har inte gett upp, och det kommer vi aldrig heller att göra.”