Europaparlamentariker: Israels annekteringspolitik måste få konsekvenser

En grupp Europaparlamentariker från tio EU-länder har skrivit till EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borell, angående Israels premiärminister Netanyahus annekteringspolitik, som parlamentarikerna menar måste få konsekvenser. 

“Flera på varandra följande israeliska regeringar har skapat en enstatsverklighet: Israel kontrollerar de facto palestiniernas liv i hela det ockuperade palestinska området”, skriver EU-parlamentarikerna, och fortsätter: 

“Den nuvarande israeliska regeringen har gjort klart att den kommer att föra annekteringspolitik, de facto eller de jure. […] De politiska beslut som den nya regeringen redan fattat är utformade för att främja ett separat, diskriminerande och ojämlikt system (av ledande globala och lokala människorättsorganisationer, inklusive Human Rights Watch, Amnesty International, B’Tselem och Al-Haq, benämnt som apartheid) i det ockuperade palestinska området. […] De måste utmanas av alla i Europa som upprätthåller den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och strävar efter konsekvens i tillämpningen av internationell rätt.

Vi ber dig specifikt att:

– Varna för att alla israeliska åtgärder för att (a) ändra status quo i Jerusalem, (b) bygga ytterligare illegala bosättningar (t.ex. i E1) eller (c) avhysa palestinier från sina hem (t.ex. i Masafer Yatta) kommer att få allvarliga konsekvenser för våra bilaterala relationer i handling, inte bara i ord. 

Vad gäller Masafer Yatta fördömer vi den nya israeliska regeringens avsikt att med tvång avhysa och fördriva över 1 000 palestinier i 14 byar, och fördömer Israels rivning den 23 november av grundskolan i Khirbet al-Safai al-Foqa, som finansierats av Italien. Ytterligare 44 palestinska skolor, ett chockerande antal, är listade för rivning. Rivning av skolor är ett brott som begås mot barn – att neka dem utbildning och därmed en bättre framtid. Dessa brott får inte begås ostraffat;

– Avsluta handeln med varor och tjänster i och från illegala bosättningar och se över alla bilaterala samarbetsprogram för att säkerställa att de överensstämmer med FN:s säkerhetsråds resolution 2334. Det är viktigt att skilja mellan staten Israels territorium och det palestinska område som Israel ockuperar militärt sedan 1967. Det ockuperade palestinska området tillhör inte Israel – detta faktum är obestridligt;

– Avsluta leveransen av offensiva vapen eller annan hjälp som kan missbrukas för att stödja våld initierat av den israeliska regeringen i östra Jerusalem, resten av Västbanken och Gaza.

Om den israeliska regeringen fortsätter med sin diskriminerande politik gentemot palestinierna, bör fler områden av det nuvarande bilaterala samarbetet med Israel omvärderas och detta bör leda till en stegvis och proportionell minskning av samarbetsprogram.

På varandra följande israeliska regeringar har agerat ostraffat – brutit mot internationell rätt efter behag, byggt och expanderat illegala bosättningar och fördrivit ockuperade människor från deras mark. Den nya israeliska regeringen har redan visat att den kommer att intensifiera dessa lagöverträdelser. Konsekvenser måste följa. […] Ansvaret för eventuella försämringar i de bilaterala förbindelserna med Israel kommer att ligga hos dem som bryter mot lagen för att öka ojämlikheten och diskrimineringen, på så sätt destabilisera regionen, äventyra säkerheten för oss alla och försöka eliminera möjligheten till en rättvis fred.

EU har intagit en tydlig, principiell ståndpunkt till stöd för den regelbaserade ordningen angående Rysslands invasion och partiella annektering av Ukraina. Förvärv av territorium med våld är olagligt, vare sig av Ryssland eller av Israel. Vi ber er att upprätthålla lagen utan rädsla eller förmån – det är det enda sättet att bibehålla väsentlig konsekvens i våra internationella förbindelser.”

Läs hela brevet här.