Ny digital utgåva: Kampen om den heliga jorden

2002 producerade Palestinagrupperna ett specialnummer av Palestina Nu som blev väldigt populärt. De 25 000 tryckta exemplaren tog snabbt slut och originalet hamnade på villovägar. Äntligen finns skriften att tillgå igen, nu i digital form.

I Kampen om den heliga jorden går Lars Gösta och Nils Pe Hellström igenom det som kommit att kallas Mellanösternkonflikten eller Israel-Palestinakonflikten, från det heliga landets tidiga historia fram till den andra intifadan under tidigt 2000-tal.

Läs den här: Kampen om den heliga jorden på ISSUU

Ladda ner den som pdf: Kampen om den heliga jorden