Vi vill göra mer, inte mindre!

Därför måste vi bli fler.

Det behövs en levande debatt om palestiniernas (brist på) rättigheter. Det behövs granskning av hur beslutsfattarna lever upp till sina skyldigheter. Det behövs mer kunskap om Palestinafrågan och det behövs mer engagemang för ett slut på ockupationen, för att internationell rätt och mänskliga rättigheter också ska gälla palestinier, och för ett fritt Palestina.

Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst. Idag är vi 1300. Kan vi bli 2023 innan året är slut?

Bli medlem: https://palestinagrupperna.se/bli-medlem

Redan medlem? Värva en kompis! ❤