Våldet är konstant, dödligt och statligt sanktionerat – omvärlden måste agera!

Under årets första månader har våldet trappats upp på Västbanken. Efter den israeliska arméns invasioner av Jenin och Jericho följde en storskalig attack mot Nablus, då elva palestinier dödades och armén sköt urskillningslöst mot civila, ett militärfordon körde rakt in i en folkmassa och ambulanser hindrades från att nå de skadade. Därefter dödades två bosättare av palestinier i närheten av Huwara, som ligger strax utanför Nablus. Natten därpå gick israeliska bosättare in i Huwara och satte eld på bostäder, affärer, moskéer, skolor och fordon. En palestinier dog av sina skador och drygt hundra skadades. Bosättare attackerade också ambulanser och den israeliska armén stängde infarterna till Huwara så att ingen kunde ta sig in eller ut.

Huwara är omgivet av israeliska bosättningar. Attacker mot palestinier sker dagligen och förövarna, välkända av den israeliska polisen, straffas aldrig. De så kallade bosättarmilisernas framfart ökar och de får stöd av armén och den högsta politiska ledningen, som också påskyndar planerna på att utvidga bosättningarna och beväpna bosättare samtidigt som palestinier tvångsfördrivs från sina hem och marker.

EU:s och medlemsstaternas fortsatta samarbete med den israeliska staten gör dem delaktiga i Israels upprepade kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter och av internationell rätt.

Den europeiska koalitionen ECCP, som Palestinagrupperna är del av, kräver att EU och medlemsstaterna:

– omedelbart avbryter bilaterala avtal med Israel, inklusive Horizon Europe;

– förbjuder all handel och ekonomiska transaktioner med illegala israeliska bosättningar;

– inför sanktioner mot Israel för dess uppenbara kränkningar av internationell rätt och mänskliga rättigheter, inklusive införandet av ett militärt embargo mot Israel.