Uppmana utrikesministern att agera för att skydda palestinier

I en gemensam aktion riktar sig solidaritetsrörelsen med Palestina till utrikesministrarna i europeiska länder: agera NU för att skydda den palestinska befolkningen!

Här kan du delta i aktionen genom att skicka ett brev till utrikesminister Tobias Billström och uppmana honom att vidta åtgärder för att upprätthålla internationell rätt och införa sanktioner för att förhindra att Israels våld, förtryck och fördrivning trappas upp ytterligare.

Ur brevet:

“Det måste finnas ett politiskt och ekonomiskt pris för Israels systematiska förtryck av palestinier. Det internationella samfundets reaktion på Rysslands invasion av Ukraina visar att sådana straffåtgärder är möjliga när det finns politisk vilja att genomföra dem. Tyvärr har den viljan saknats när det gäller palestiniernas rättigheter. […] Konkreta handlingar, inklusive sanktioner, är det enda sättet att tvinga Israel att följa internationell lag, att upphöra med kränkningar av mänskliga rättigheter och att säkerställa skyddet av palestinier.”

Läs och skriv under.