Jordens dag

Varje år högtidlighålls Jordens dag (Yom al-Ard) i Palestina den 30 mars. Jordens dag är en symbol för den strid som pågår om varje centimeter av den palestinska marken. Genom Israels ockupation, med dess olagliga bosättningar, murar, vägspärrar, militära zoner, omöjliga tillståndssystem, tvångsfördrivning och husrivningar, förlorar palestinier successivt mer av sin mark. Jordens dag påminner också om att ockupationsmaktens kontroll över, och exploatering av, palestinska naturtillgångar leder till stora miljöproblem. Palestina är ett talande exempel på att klimat- och miljöfrågor handlar om rättvisa. Palestina är ett talande exempel på att klimat- och miljöfrågor handlar om rättvisa.

I vår skrift Palestina: Klimat & Miljö uppmärksammar vi det här tema och beskriver varför en rättvis fred är absolut nödvändig – också ur ett klimat- och miljöperspektiv. Ett avsnitt av PalestinaPodden handlar om klimat och miljö, du hittar det där poddar finns och här.