Medborgarinitiativet mot handel med bosättningar ger effekt

Efter medborgarinitiativet Stop Trade with Settlements stödjer EU-kommitté en framställan om förbud mot handel med olagliga bosättningar i ockuperade områden.

Som direkt resultat av medborgarinitiativet Stop Trade with Settlements togs ett enhälligt beslut i Europaparlamentets utskott för framställningar (PETI) att Europakommissionen måste svara på en framställan som rör EU:s handel med illegala bosättningar. Enligt beslutet ska även Europaparlamentets utskott för internationell handel (INTA) överväga att stödja ett förbud. En stor seger för de drygt 270 000 EU-medborgare och civilsamhällsorganisationer som ställt sig bakom medborgarinitiativet!

PETI-kommittén debatterade EU-handel med illegala bosättningar efter vittnesmål från Tom Moerenhout, som är internationell rättsexpert och en av initiativtagarna till Stop Trade with Settlements. Han vill säkerställa att den gemensamma handelspolitiken överensstämmer med EU-fördrag och internationell rätt.

“Det är en skandal att medborgarna ska behöva be EU att respektera internationell rätt och mänskliga rättigheter i sina handelsförbindelser”, sa Tom Moerenhout. “EU borde inte tillåta handel med varor som producerats till följd av markstöld, fördrivning och diskriminering.”

“Detta är en fråga om EU:s ansvar och tillförlitlighet som en viktig handelspartner i världen”, menade Margrete Auken, ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande i PETI-utskottet. “EU-ledare talar alltid om internationell rätt och mänskliga rättigheter, men när det kommer till handel med illegala bosättningar är dessa värderingar bara tomma ord. Bosättningar är olagliga och ockupationsmakten ska inte dra nytta av handel med varor från det ockuperade området. Detta har inget med sanktioner att göra. Det handlar om grundläggande respekt för internationell rätt.”

Framställningen, som Europakommissionen nu måste svara skriftligen på, uppmanar kommissionen att föreslå rättsakter för att förhindra både import av produkter med ursprung i illegala bosättningar i ockuperade områden och export till sådana områden. Detta är nödvändigt för att bevara EU-marknadens integritet och för att inte bistå upprätthållandet av olagliga situationer.

PETI-utskottet röstade också för att skicka framställningen till Europaparlamentets INTA-utskott för ett yttrande och för övervägande av att utarbeta ett initiativbetänkande (INI). Initiativbetänkanden som går igenom en omröstning i Europaparlamentet används av parlamentet för att uppmana Europakommissionen att lägga fram lagförslag.

Se diskussionen under PETI-mötet här.