Billström träffar Israels utrikesminister på Nakbadagen

Foto: Regeringen

Varje år den 15 maj högtidlighålls Al Nakba, fördrivningen av mer än halva befolkningen i det historiska Palestina och förstörelsen av närmare 500 byar som jämnades med marken eller togs över av militära styrkor som kom att bli den israeliska armén. Nakbadagen påminner om att den etniska rensning som pågick som mest intensivt för 75 år sedan inte har tagit slut. I år har Al Nakba uppmärksammats större än någonsin, även av EU och FN (anmärkningsvärt nog tillhörde Sverige den minoritet länder som röstade emot ett högtidlighållande av Al Nakba i FN). 

Medan palestinavänner på Nakbadagen samlades på Sergels torg i Stockholm med facklor och svarta ballonger skakade Sveriges utrikesminister hand med sin israeliska kollega bara några hundra meter därifrån. För första gången på 22 år gör en israelisk utrikesminister officiellt besök i Sverige och enligt Billström är syftet att ytterligare stärka de bilaterala relationerna mellan Sverige och Israel samt att diskutera globala och regionala frågor av gemensamt intresse. I Israel beskrivs detta som ett historiskt besök som signalerar en ny era i relationerna mellan Sverige och Israel – en viktig utveckling som är av strategiskt intresse för Israel, sa den israeliske utrikesministern Eli Cohen efter mötet med Billström. Han mötte även energiminister Ebba Busch och framstående näringslivsföreträdare. Några dagar tidigare höll finansminister Elisabeth Svantesson, å regeringens vägnar, tal vid Israels självständighetsfirande. 

För den regering som Eli Cohen företräder är en fortsatt kolonisering av Västbanken en uttalad prioritet. Bosättningarna, olagliga enligt internationell rätt, ska expandera och bosättare som redan begår statligt sanktionerat våld mot ett ockuperat folk ska beväpnas ytterligare. Ännu fler palestinier ska tvingas iväg från sina hem och marker. Den israeliske finansministern, högerextremisten Bezalel Smotrich, hävdade nyligen att det inte finns något palestinskt folk eller någon palestinsk nation. Premiärminister Netanyahu menar att Israel har en exklusiv rätt till all mark som tillhör staten Israel, inklusive Västbanken. 

Det är politisk retorik som i allt snabbare takt omsätts i praktik. Bland annat står drygt tusen palestinier inför hot om att inom en snar framtid fördrivas från Masafer Yatta-området. I andra områden på Västbanken har palestinska skolor rivits under våren, den senaste utanför Betlehem en vecka innan Billströms möte med Cohen. I Östra Jerusalem tvingas människor antingen riva sina egna hem eller betala notan när israeliska myndigheter gör det.

Den regeringen ska Sverige alltså knyta närmare band till. Oavsett politisk färg har svenska regeringar haft som princip att stå upp för internationell rätt och mänskliga rättigheter. Nu tycks inte längre den principen utgöra grunden för relationerna med – vissa – ockupationsmakter. Palestinagrupperna är djupt oroade över den här utvecklingen och påminner regeringen om skyldigheten att i ord och handling ta avstånd från Israels folkrättsbrott.