Medlemsträff: Möt PGS partner i Gaza

Palestinagruppernas medlemmar bjuds in till ett digitalt möte med vår samarbetspartner Youth Vision Society Gaza som berättar om projektet Let Me Tell You My Story, där kvinnliga aktivister bland annat gjort kortfilmer för att belysa olika aspekter av genusrelaterat våld. Filmerna har visats i Gaza, på Västbanken och i Libanon. 

Tisdag 19 september, kl. 18.30–20.00
Mötet hålls på zoom. Länk skickas till alla som anmält sig. 

Medlemsträffen är tänkt att vara ett interaktivt samtal där PGS medlemmar har möjlighet att ställa frågor till Youth Vision Society Gaza och utbyta erfarenheter om temat genusrelaterat våld. Samtalet hålls på engelska.

Anmäl dig till johanna@palestinagrupperna.se. Begränsat antal deltagare, så anmäl dig direkt! Blir intresset så stort att det blir fullt, kommer vi att ordna en andra träff.

I bekräftelsemejlet får du, förutom zoomlänk till mötet, också länk till filmerna som producerats som del av projektet Let me tell you my story så att du kan se någon eller alla filmerna innan medlemsträffen.