Vila i frid, Per Gahrton

Idag den 19 september nås vi av det sorgliga beskedet att Per Gahrton har avlidit. Per engagerade sig tidigt i Palestinafrågan och har skrivit hundratals artiklar och flera böcker i ämnet, bland annat Palestinas frihetskamp. Redan på 1960-talet väckte han mångas intresse och engagemang för Palestina och har sedan hela tiden funnits med i palestiniernas kamp för sina rättigheter. Under åren 2004 till 2011 var han ordförande i Pale­stinagrupperna i Sverige.

Per Gahrton har haft stor betydelse för solidaritetsrörelsen i Sverige och han kommer att saknas i den fortsatta kampen. Vi minns Per med värme och våra tankar går till hans närmaste.