PGS besöker Gaza

Ilska, frustration och sorg är de första känslorna som slår emot oss när vi passerar israeliska soldater, långa gångar och murar för att ta oss till världens största utomhusfängelse. Fler än två miljoner människor lever instängda i Gaza och väntar på Israels nästa bombattack, eller bor vid gränsen och fruktar för sina liv varje dag. Fattigdomen är utbredd och många mår dåligt av stress och trauman. Unga människor i Gaza har upplevt fem brutala krig/attacker, men aldrig fred. Allt detta för att omvärlden tillåter Israel att fortsätta bryta mot internationell rätt. 

Trots den svåra situationen är civilsamhället i Gaza starkt med organisationer och människor som kämpar för att Gazaborna ska få hjälp att kunna leva sina liv så bra som det går. Och nästan alla vi möter vill att vi ska berätta om det som är bra med Gaza: havet, människorna och den kreativitet och beslutsamhet som syns överallt. 

Gaza Community Mental Health Programme GCMHP arbetar mot psykisk ohälsa och för mänskliga rättigheter. Under attackerna mot Gaza 2021 visade PGS medlemmar och andra enorm solidaritet och vi samlade in över två miljoner kronor. Hälften av pengarna gick till GCMHP, samt att Brödet och Fiskarna i Västerås varje år ger ett bidrag till GCMHP genom PGS 90-konto. De insamlade pengarna användes bland annat till att stärka små organisationer och center i utsatta områden där människor drabbades hårdast av bombningarna. Tack vare bidragen från PGS kunde unga psykologer finnas på plats och möta människor som annars inte skulle ha sökt hjälp. Vi var i Beit Hanoun vid gränsen och besökte ett av dess center där det pågick en utbildning för mammor om psykisk ohälsa för förskolebarn. 

Vi besökte också Youth Vision Society, YVS som är en av sex organisationer som ingår i det program som PGS driver med stöd från ForumCiv för att stärka barn och unga som lever under ockupation eller i flyktingläger i Libanon. YVS har också nyligen avslutat ett projekt om genusbaserat våld som finansierats av PGS och Svenska Institutet. Genom film och sociala medier når de ut till tusentals unga i Gaza som får möjlighet att lära sig om ungas rättigheter och diskutera svåra frågor. Både projektet Let me tell you my story och  projektet Youth Influencers for Change har visat fantastiska resultat. 

Palestinagrupperna är stolta över att vi har möjligheten att samarbeta med dessa fantastiska organisationer. Deras arbete är livsviktigt på olika sätt och vi har lärt oss så mycket under vårt besök i Gaza. 

Anna och Yvonne, Gaza 2023-09-21

Foton: Youth Vision Society Gaza och Palestinagrupperna i Sverige