Uttalande 7/10 2023

Palestinagrupperna följer med förfäran det som just nu sker i Israel, i Gaza och på Västbanken. Det är ett läge som saknar motstycke och ingen vet ännu hur det kommer att sluta. Det vi med säkerhet vet är att civila på båda sidor är de stora förlorarna. Larmklockorna har under lång tid ringt för döva öron och omvärlden bär ett stort ansvar. Nu måste det internationella samfundet agera med kraft. Både kortsiktigt för att skydda civila och för en långsiktig hållbar lösning i enlighet med internationell rätt.