Studenter i solidaritet med Gaza – Walkout

Palestinagrupperna har medlemmar och följare över hela landet som studerar eller arbetar vid universitet, högskolor och folkhögskolor, som känner stor förtvivlan över den ohyggliga situation som råder i Gaza. Många är också personligt drabbade genom att de har släkt och vänner i Palestina.

Sedan Israels bombningar av Gaza inleddes har så kallade walkouts genomförts i flera länder, då studenter och personal vid lärosäten lämnar undervisningssalarna för att visa solidaritet med Gaza. Tisdag 31 oktober kl. 13.30 har Palestinagrupperna tagit initiativ till en första walkout i Sverige.

Denna walkout är en medmänsklig samling där ljus kommer att tändas och ett gemensamt upprop läsas upp, och en tyst minut hållas. På vissa orter kommer deltagarna att tåga från en plats till en annan.

Vi samlas för att uttrycka solidaritet med civilbefolkningen i Gaza som utsätts för urskillningslösa bombangrepp samtidigt som de berövas tillgång till rent vatten, elektricitet, mat, medicin och förnödenheter.

Initiativet vill även uppmärksamma den svenska regeringen på att det är många vid landets lärosäten som vill att Sverige ska agera kraftfullt för ett eldupphör, för skydd av civilbefolkningen och för införsel av humanitär hjälp. Ledningen för respektive lärosäte uppmanas också att avbryta allt samarbete med israeliska universitet och forskningsinstitut som har samröre med den israeliska militärindustrin.

Läs mer på palestinagrupperna.se/studentupprop

VI UPPMANAR SVERIGES UNIVERSITET, HÖGSKOLOR OCH FOLKHÖGSKOLOR ATT:

1. Avbryta allt samarbete med israeliska universitet och forskningsinstitut som har samröre med den israeliska militärindustrin. Sådant samarbete bidrar på ett direkt sätt till den folkrättsvidriga ockupationen av Palestina och förtrycket av den palestinska civilbefolkningen.

2. Tydligt uttrycka solidaritet med det palestinska folket och uppmana våra politiska företrädare att omedelbart agera för en vapenvila i Gaza, för införsel av humanitärt bistånd och för FN:s skydd av befolkningen.

Läs mer: palestinagrupperna.se/studentupprop

Meddela gärna deltagande till studentupprop@gmail.com