Walkout för fred och mänskliga rättigheter

Tack alla som deltog i Walkout i solidaritet med Gaza och gjorde detta till en värdig och kraftfull manifestation för fred och mänskliga rättigheter!

I Stockholm, Malmö, Halmstad, Göteborg, Lund, Uppsala, Växjö, Linköping, Östersund, Umeå och på flera andra orter i landet lämnade studenter, doktorander och lärare på tisdagen föreläsningssalarna för en walkout i solidaritet med civilbefolkningen i Gaza.

Syftet var att uppmärksamma att många vid landets lärosäten förfäras över de ohyggliga brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter som just nu sker i Gaza. Det var en medmänsklig samling där ljus tändes och ett gemensamt upprop lästes upp.

I uppropet framfördes en uppmaning till respektive lärosätes ledning att agera:

– Avbryt allt samarbete med israeliska universitet och forskningsinstitut som har samröre med den israeliska militärindustrin. Sådant samarbete bidrar på ett direkt sätt till den folkrättsvidriga ockupationen av Palestina och förtrycket av den palestinska civilbefolkningen.

– Uttryck solidaritet med det palestinska folket och uppmana våra politiska företrädare att omedelbart agera för en vapenvila i Gaza, för införsel av humanitärt bistånd och för FN:s skydd av befolkningen.

Se fler bilder på Palestinagruppernas instagram!