I tisdags gick vi ut… Nu organiserar vi oss

I tisdags lämnade studenter, doktorander och professorer runtom i landet föreläsningssalarna för en walkout, med en uppmaning till sina lärosäten att agera för vapenvila, humanitärt bistånd och skydd av civilbefolkningen i Gaza. Läs mer här.

Nästa tisdag, den 7 november, samlas de som vill engagera sig vidare för att prata om hur det kan göras. Vill ni till exempel skriva upprop eller debattartiklar? Ordna föreläsningar, studiecirklar eller manifestationer? Det här blir ett första möte för att spåna idéer. Mötet hålls under lunchen, exakt tid och mötesplats bestäms utifrån vad som är mest lämpligt för er.

Vill du vara kontaktperson och sammankallande för din institution, fakultet eller folkhögskoleklass? Hör av dig till studentupprop@gmail.com så snart som möjligt! 

LAST TUESDAY WE WALKED OUT… NOW WE ORGANISE!

Last Tuesday, students, PhD candidates and faculty members around the country left their lecture halls and offices for a walkout, to urge their institutions to act towards a ceasefire, humanitarian aid, and protection of the civilian population of Gaza.

Next Tuesday, November 7, you are invited to join us in deciding how we continue to voice our opinions. i.e., writing open calls, debate articles, organising lectures, study circles or demonstrations. This gathering is intended for you to find the right form of action suitable for your institution. The meeting will take place during the lunch break, the exact time and meeting place is set independently at each institution. 

Would you like to be the point of contact for your department, faculty or class? Get in touch at studentupprop@gmail.com as soon as possible!