Tuesdays for Palestine

Efter walkouts och mobiliseringsmöten är det nu dags att presentera TUESDAYS FOR PALESTINE – ett samlingsnamn för aktiviteter som kommer att genomföras varje tisdag vid universitet, högskolor och folkhögskolor över hela landet. Det blir walkouts, teach-ins, gatuteater, manifestationer, upprop, workshops och mycket mer. Aktiviteterna organiseras av studenter och anställda som gått samman i grupper, föreningar eller nätverk på olika orter. Följ hashtaggen #tuesdaysforpalestine för att hitta information om vad som händer och hur du kan engagera dig – för ett omedelbart eldupphör och skydd i Gaza, för en rättvis fred och för mänskliga rättigheter!

Läs mer om initiativet här

____

After walkouts and meetings, the time has come to present TUESDAYS FOR PALESTINE – an umbrella for activities held every Tuesday at universities, colleges and community colleges across the country. There will be walkouts, teach-ins, street theatre, demonstrations, workshops, petitions and much more. The activities are organised by students and staff who have come together in groups, associations or networks. Follow the hashtag #tuesdaysforpalestine to find information about upcoming events and how you can get involved – for an immediate ceasefire and protection of civilians in Gaza, for a just peace and for human rights!

Read more about the initiative here