Inga skattemedel till folkrättsbrott!

Elbit Systems, det största israeliska vapenföretaget och en av de främsta leverantörerna till den israeliska militären, har etablerat sig i Sverige. I oktober, medan bomberna föll över Gaza, slöt bolaget ett tioårigt ramavtal mellan Försvarsmakten på 1,7 miljarder kronor.

Israel är en ockupationsmakt som utövar våld och förtryck mot den civilbefolkning som lever under dess kontroll. Det militära samarbetet mellan Sverige och Israel bidrar direkt till detta förtryck. Elbits vapen marknadsförs som “stridstestade” – mot en palestinsk civilbefolkning.

Svenska skattemedel ska inte finansiera folkrättsbrott!

Vi kräver att Sverige avslutar alla former av militärt samarbete med Israel och företag som har samröre med den israeliska armén. Sverige bör verka för ett militärt embargo mot Israel tills landet landet respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter.

“Regeringar bör avbryta militär hjälp och vapenförsäljning till Israel så länge dess styrkor begår omfattande, allvarliga övergrepp som motsvarar krigsförbrytelser mot civila palestinier.”

Human Rights Watch, november 2023

Läs mer: palestinagrupperna.se/stoparmingisrael

#StopArmingIsrael