PMRS ger vård under omöjliga förhållanden

Palestinian Medical Relief Society (PMRS), en av de tre organisationer som får stöd via Palestinagruppernas akutinsamling till Gaza, har under den ohyggliga period som inleddes den sjunde oktober kunnat fortsätta erbjuda vård i Gaza, där de utökat till totalt 30 mobila team. Sju av organisationens lokaler har förstörts i attacker och ytterligare nio skadats. Vårdpersonal är föremål för attacker och det blir allt svårare att trygga säkerheten för PMRS personal, både i Gaza och på Västbanken. Samtidigt är behoven av sjukvård skriande och ökar hela tiden till följd av Israels angrepp. 

“Det senaste kvartalet har definitivt varit den mest skrämmande och utmanande tiden i vår yrkesutövning och i våra liv. Vi fortsätter göra allt vi kan för att människor ska ha tillgång till sjukvård, trots den pågående upptrappningen av våldet och ständigt ökande utmaningar.”

Sedan den sjunde oktober har minst 30 000 människor dödats i Gaza (en preliminär siffra som inkluderar dem som begravts under rasmassorna) och 376 människor har dödats på Västbanken. Sjukhus, kliniker och ambulanser utsätts för direkta attacker och i Gaza finns nu bara tre fältsjukhus som fungerar. De flesta andra sjukhus är antingen förstörda, obrukbara eller helt överbelastade. Totalt har 294 attacker riktats mot sjukvården i Gaza sedan den sjunde oktober (WHO:s siffror) och på Västbanken har det skett 276 attacker mot sjukvården under samma period. Primärsjukvården i Gaza är extremt pressad av ett stort överflöd av patienter från sekundära och tertiära hälsovårdstjänster som har kollapsat helt eller är hårt ansträngda. Behovet av den vård som PMRS erbjuder är större än någonsin.

“Personalen har fortsatt arbeta under den värsta brutalitet och de mest omänskliga förhållanden de någonsin upplevt.”

Utöver primärvård har PMRS gjort särskilda insatser för att stödja kvinnor i Gaza, dels genom samtal enskilt och i grupp på härbärgen och i hemmet, dels genom att dela ut medicin, hygienartiklar, kläder och filtar för barn och familjer och matkorgar när så varit möjligt. PMRS har också genomfört utbildningsinsatser för att öka medvetenheten och beredskapen i samhället under nöd- och kristider.

Det råder ett akut behov av humanitärt bistånd och vårdinsatser till Gaza, och ingen kan ännu överblicka omfattningen av de mer långsiktiga behoven. 

PMRS vill tacka alla som bidragit till akutinsamlingen, som möjliggör för PMRS att fortsätta sträva efter att säkerställa alla palestiniers rätt till kvalitativ sjukvård.

Läs mer i PMRS rapport

Stöd akutinsamlingen