Skriv ett medborgarförslag!

Ett initiativ från en PGS-medlem i Kramfors kommun, som redan spridit sig till kommuner i hela landet!

Vi vill bo i kommuner som i både ord och handling står upp för folkrätt och demokratiska värden. Därför har vi skickat in medborgarförslag i våra hemkommuner. Gör det du med!

Medborgarförslag kopplat till situationen i Palestina och Israel:

“Att [din kommuns namn] tydligt tar ställning för omedelbart eldupphör och humanitärt tillträde till Gaza, och uttryck stöd för att rättsprocessen mot Israel i Internationella domstolen (ICJ) som rör folkmord får fortskrida obehindrat, samt att de provisoriska åtgärder som ICJ redan beslutat om genomförs.

Att [din kommuns namn] också uttrycker stöd för att andra processer i ICJ och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) får fortskrida obehindrat, oavsett vem som är part i målet.

Att [din kommuns namn] flaggar med texten ‘Eldupphör nu’ alternativt ‘Ceasefire now’ tills det pågående anfallskriget mot Gaza är över.

Att våga ta ställning och tydligt stå för fred och mänskliga rättigheter är alltid viktigt. Även om kommunalpolitik ligger en bit från det som sker i vår omvärld påverkas vi som samhälle och enskilda medborgare. Hur vi agerar avgör vilket samhälle vi tillsammans skapar. Om vi inte står upp för mänskliga rättigheter, fred och folkrätt så påverkar det även hur vi ser på varandra här i vår kommun. Ett samhälle som ska vara öppet och demokratiskt måste våga ta i stora frågor. Att vara tyst under en pågående katastrof är inte ett alternativ. [din kommuns namn] har chans att visa att vi är en kommun som står upp för folkrätt, mänskliga rättigheter och att vi står upp för varandra!

Med önskan om att ni behandlar förslaget skyndsamt då det är en akut situation som råder. Jag kommer gärna till kommunfullmäktige och berättar mer.