Kulturnatt = artwashing?

Kulturnatten är en uppskattad tradition för stockholmarna och vi är många som har sett fram emot årets upplaga den 20 april. Det är dock med förfäran vi ser att den israeliska ambassaden ska delta med en programpunkt, “In House – public video art gallery.”

Ambassaden är den högsta representationen för den israeliska regeringen här i Sverige. I nuläget den högsta representanten för en stat som är anklagad för folkmord i Internationella domstolen och vars statsledning är föremål för flera rättsprocesser i Internationella brottmålsdomstolen. Israels förtryck av palestinierna och den militära ockupationen av Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza har pågått i många decennier. Det senaste halvåret har Israels krigsförbrytelser i Gaza chockat människor över hela världen.

Varför låter Stockholms stad Israel utnyttja Kulturnatten för att flytta fokus från det pågående folkmordet och försöka rentvätta sitt anseende med kulturens hjälp? Vilka signaler sänder det till alla de stockholmare som är direkt drabbade av massakrerna som just nu pågår i Gaza, och de tiotusentals i vår stad som varje vecka uttrycker sin förtvivlan i manifestationer?

Det är några av de frågor vi ställt till arrangörerna och vi uppmanar dem att ställa in programpunkten på Israels ambassad.

Hem