Palestinska fångars dag

Idag är #PalestinianPrisonersDay och över hela världen uppmärksammas att närmare 10 000 palestinier just nu hålls frihetsberövade av ockupationsmakten Israel. Av dessa är 200 barn. Från Gazabor som återvänt efter månader eller veckor i fångenskap kommer fruktansvärda vittnesmål om tortyr och omänsklig behandling.

Att vara palestinier och leva under ockupation innebär att vara rättslös. På ockuperad mark gäller olika lagar för israeler och palestinier. Israeliska medborgare som bor i illegala bosättningar på Västbanken lyder under israelisk civil lagstiftning medan palestinier lyder under israelisk militärlag och döms i militärdomstolar – med ungefär 99 procent fällande domar. Israeliska militärorder har företräde framför palestinsk lag. Ett system som känns igen från exempelvis Sydafrika under apartheid.

Israel har en lång historia av att använda frihetsberövanden för att förtrycka politisk organisering. I israeliska fängelser finns palestinska lärare, studenter, aktivister, sociala och politiska ledare, journalister och kulturarbetare. Varje år frihetsberövas 500-700 palestinska barn. Så gott som alla palestinier har någon i familjen som sitter i fängelse eller har gjort det tidigare.

Många fångar utsätts för fysisk och psykisk misshandel under både gripanden, förhör och fängelsevistelse. Erkännanden tvingas fram under hot, misshandel eller utpressning. Under så kallat administrativt förvar hålls palestinier frihetsberövade utan att underrättas om vilka brott de anklagas för och utan rättegång. Administrativt förvar gäller i upp till sex månader men kan förnyas ett obegränsat antal gånger.

Addameer – Prisoner Support and Human Rights Association berättar mer om de palestinska fångarnas situation i ett onlineföredrag som Palestinagruppen Stockholm ordnar på torsdag 18 april kl. 18.30.

Föredraget hålls på engelska. För att anmäla dig, mejla info@palestinagruppenstockholm.se så får du möteslänken.

Läs mer om Addameer och hitta aktuell statistik på hemsidan addameer.org