Rösta för Palestina i EU-valet!

Söndag 9 juni är det val till Europaparlamentet. Inför valet vill vi ha din hjälp att uppmärksamma de svenska kandidaterna på att Palestina är en viktig valfråga! Vi är många som vill ge vår röst till representanter som kommer att stötta Palestina om de blir valda.

Vi har förberett ett brev som du kan skicka (via mail eller dm) till kandidater som du överväger att rösta på, med frågor om hur de ställer sig till Israels ockupation av Palestina, det pågående kriget mot Gaza, och Sveriges och EU:s agerande. Partiernas kandidatlistor finns på Valmyndighetens hemsida och hos de partier som ställer upp i valet. 

Här kan du också skicka ett automatiskt mail till svenska kandidater och uppmana dem att skriva under ett löfte – Vote for Palestine – som är del av en samlad europeisk kampanj inför valet till Europaparlamentet.

Var femte år väljer EU:s medborgare drygt 700 ledamöter till Europaparlamentet. I Sverige röstar vi fram 21 ledamöter, som alltså ska representera oss de kommande fem åren. Europaparlamentet är det enda EU-organ vars ledamöter väljs direkt av medborgarna. Parlamentet behandlar viktiga politiska frågor, utformar lagar och godkänner EU:s budget.

Kontakta dina kandidater och bidra till att Palestinafrågan hamnar högt på agendan inför valet!