Stoppa vapenhandeln med Israel!

Sveriges import och export av krigsmateriel fortsätter, trots att Internationella domstolens bedömer det som sannolikt att Israel begår folkmord i Gaza. Trots FN-experters och människorättsorganisationers uppmaningar till stater att avbryta vapenhandeln med Israel. Trots att krigsförbrytelser begås dagligen i Gaza och på Västbanken.

I oktober förra året, samtidigt som massakrer pågick mot civilbefolkningen i Gaza, slöt Försvarets materielverk ett miljardavtal med Elbit Systems Sweden, den svenska grenen av Israels största krigsmaterieltillverkare som levererar produkter för fjärrkrigföring till den israeliska armén, däribland robotar, drönare, granatkastarammunition och övervakningssystem. Flera av Elbits vapensystem används i Israels pågående angrepp mot Gaza. I april i år gjorde Försvarsmakten en ny beställning av krigsmateriel från ett annat israeliskt bolag, Rafael.

Det svenska bolaget Aimpoint säljer rödpunktssikten till den israeliska vapenproducenten Emtan, vars vapen har delats ut till tusentals bosättare. Nyligen avslöjades att Aimpoints sikten används av soldater i den israeliska armén, bland annat i den ökända Netzah Yehuda-bataljonen.

Sedan Israels senaste angrepp mot Gaza inleddes har den israeliska krigsmaterielindustrin blomstrat. Precis som under tidigare militära angrepp testas nya vapen och teknologier i Gaza, tillverkarna samlar in prestandadata – och marknadsför sedan sina produkter som “bevisat effektiva” och “stridstestade.”

Den svenska vapenhandeln med Israel, både import och export, måste stoppas omedelbart. Ansvaret är den svenska regeringens.

VÅRA KRAV
– Att Sverige avslutar alla former av militärt samarbete med Israel och företag som har samröre med den israeliska armén.
– Att Sverige verkar för ett militärt embargo mot Israel tills landet landet respekterar internationell rätt och mänskliga rättigheter.

palestinagrupperna.se/stoparmingisrael hittar du fakta och brevmallar att skicka till bland annat försvarsministern, Försvarsmakten och till din bank eller fondförvaltare.