Möt Palestinagruppernas nya ordförande

På Palestinagruppernas kongress den 4 maj avtackades Henrik Carlborg, som varit ordförande för Palestinagrupperna sedan 2020. Till ny ordförande valdes Roberto Tamayo Hokkanen.

Roberto är gymnasielärare och bor i Skärholmen i Stockholm. Han har varit aktiv i Palestinagrupperna i över femton år, bland annat som ordförande för Palestinagruppen i Stockholm. 2016 valdes Roberto in som ledamot i förbundsstyrelsen första gången. 

Tre snabba frågor till Palestinagruppernas nya ordförande

Hur började ditt engagemang för Palestina? 

I organiserad form började det 2008-2009 när Israel bombade Gaza för första gången efter att blockaden infördes. Men Palestina har alltid varit med och jag brukade följa utvecklingen och delta i demonstrationer redan innan. Men det var angreppet på Gaza som fick det att gå över till ett mer organiserat engagemang i studiecirklar, flygbladsutdelningar och arbetsgrupper som ordnade filmvisningar och liknande.

Varför har du valt att engagera dig i Palestinagrupperna? 

Kort sagt var det den enda gruppen som var aktiv i Stockholm då. Men jag stannade kvar för att det finns en bredd, en professionalitet samt en enorm erfarenhet i PGS. Jag lärde mig mycket och gör det än i dag. Det finns en långsiktig tanke och en solid organisation.

Är det något av PGS fokusområden som du brinner lite extra för? 

Egentligen är det bredden men jag är i grunden en aktivist och tror mycket på BDS-rörelsen som en bas för att organisera sig i solidaritetsrörelsen. Palestinainsamlingen är också ett konkret sätt att visa solidaritet med. Det är mer än pengarna som skickas, även fast det också är viktigt.