STUDENTPROTESTER VID SVENSKA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Studenter på universitet och högskolor runtom i Sverige har i sju månaders tid protesterat mot sina lärosätens samarbeten med israeliska universitet. Drygt tjugo student- och akademikerföreningar har bildats och gått samman i nätverket Tuesdays for Palestine. Walkouts, manifestationer, upprop, brev, möten med ledningen, föreläsningar har hållits varje vecka på så gott som alla landets universitet och högskolor. De krav som riktas till ledningen för respektive lärosäte är att avbryta alla samarbeten och investeringar i israeliska institutioner som är delaktiga i förtrycket av palestinier, samt att stötta palestinska universitet, forskare och studenter.

Studenternas engagemang för mänskliga rättigheter har inte uppmuntrats av ledningen för något lärosäte, tvärtom har det motarbetats. Nu har en rad student- och akademikerföreningar gjort gemensam sak med studenter i många andra länder och satt upp tältläger på campus. Studenter och personal på Stockholms universitet, KTH, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Chalmers, Lunds universitet och Örebro universitet är på plats och fler ansluter.

Följ studentgrupperna på instagram, du hittar dem i våra stories!

Läs mer om nätverket Tuesdays for Palestine