76 ÅR AV FÖRDRIVNING, 7 MÅNADER AV FOLKMORD

Idag den 15 maj högtidlighålls minnet av Al Nakba, som på arabiska betyder katastrofen, 1948 då mer än halva befolkningen i det historiska Palestina fördrevs. I år kan ingen längre blunda för att den etniska rensning som inleddes för 76 år sedan fortfarande pågår. I Gaza har den eskalerat till ett folkmord. På Västbanken massfördrivs människor från sina hem och marker i områden som Masafer Yatta och i Östra Jerusalem tvingas palestinier antingen riva sina egna hem eller betala notan när israeliska myndigheter gör det.

Minst 750 000 palestinier fördrevs i samband med staten Israels bildande. Omkring 12 000 människor dödades och fler än 450 byar jämnades med marken eller togs över av militära styrkor som kom att bli den israeliska armén. Flyktingarna sökte tillfälligt skydd i Gaza, på Västbanken och i grannländerna i väntan på att kriget skulle ta slut så att de kunde återvända hem. Men den dagen kom inte. 76 år senare lever miljontals palestinier fortfarande i flyktingläger – och fördrivningen fortsätter.

För flyktingarna på Västbanken, i Östra Jerusalem och i Gaza, kan hemorten vara några få mil bort. I Gaza är en stor majoritet flyktingar och ättlingar till flyktingar från Al Nakba. De är nu återigen på flykt, instängda i ett Gaza där förödelsen är total.

Det är omvärldens skyldighet att se till att palestiniernas rättigheter respekteras.

På Nakbadagen vill Palestinagrupperna påminna den svenska regeringen om att den internationella rätten ålägger den att i ord och handling ta avstånd från Israels folkrättsbrott och att inte bidra till folkmordshandlingar. Agera för ett omedelbart eldupphör i Gaza, avbryt allt militärt samarbete med Israel, verka för att associationsavtalet med Israel hävs och inför sanktioner tills Israel respekterar internationell rätt.

Palestinagrupperna uppmanar alla att stötta det palestinska BDS-uppropet för ett slut på ockupationen och förtrycket, för frihet, för flyktingarnas rätt att återvända och för en rättvis fred.

Läs mer om Al Nakba här och lyssna på PalestinaPodden, avsnitt nio om Al Nakba.