Upprop: Sverige, agera för fred!

Människorättsorganisationer, biståndsorganisationer, FN-organ, FN-rapportörer och folkrättsexperter fördömer Israels krigsförbrytelser. Människor över hela världen protesterar. Internationella domstolen utreder Israel för folkmord, och flera rättsprocesser pågår i Internationella brottmålsdomstolen. FN:s generalförsamling och säkerhetsråd har i flera resolutioner krävt ett eldupphör och obehindrat tillträde för humanitär nödhjälp.

Påtryckningar i ord räcker inte. Israels regering måste tvingas att upphöra med de ohyggliga brotten mot internationell rätt och mänskliga rättigheter. Folkmordskonventionen från 1948 kräver att konventionsstaterna använder alla medel som rimligen är tillgängliga för att så långt det är möjligt förhindra folkmord i en annan stat.

Skriv under och sprid uppropet! https://mittskifte.org/p/ageraforfred

Sverige måste omedelbart:
– Upphöra med allt militärt samarbete och vapenhandel med Israel.
– Införa sanktioner mot Israel.
– Verka för att EU:s associationsavtal med Israel hävs, med hänvisning till att Israel inte följer avtalets villkor om respekt för mänskliga rättigheter.
– Återuppta hela det svenska biståndet till Palestina, det humanitära stödet såväl som utvecklingsbiståndet.
– Verka för ett eldupphör och ta krafttag för en rättvis fred där allas liv värderas lika och där internationell rätt följs.