Psykosocialt stöd i läger i Gaza

Gaza Community Mental Health Programme fortsätter att erbjuda psykosocialt stöd till barn och vuxna i flyktingläger och härbärgen i Gaza.

GCMHP berättar att många kvinnor i lägret Al Amal som deltar i GCMHP:s gruppverksamhet har både fysiska smärtor och psykiska men till följd av kriget. I samtal med terapeuter får kvinnorna verktyg att hantera svåra känslor av sorg, rädsla, ilska och oro. Många kvinnor uttrycker att de vill återvända hem, även om dessa hem är förstörda.

Stöd GCMHP:s insatser via Palestinagruppernas akutinsamling!
PG 90 11 57 – 8 eller Swish 1239011578 (skriv Gaza)

Läs mer om akutinsamlingen och de organisationer som mottar stöd