Skydda Rafah!

Massakrerna i Rafah är bortom alla ord. Bomber mot tältläger dit fördrivna människor har beordrats ta sig, för att sedan brännas eller sprängas till döds.

Israeliska styrkor har under helgen också attackerat härbärgen i Jabalia, Nuseirat och Gaza City.

Fredag 24 maj beslutade Internationella domstolen, ICJ, att Israel omedelbart måste stoppa den militära offensiven i Rafah. Enligt domstolens beslut ska staten Israel, i enlighet med sina skyldigheter enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av folkmord, och med hänsyn till situationen för civila i Rafah, stoppa alla anfall mot Rafah, hålla gränsövergången öppen och möjliggöra införsel av akut humanitärt bistånd, vidta åtgärder för att säkerställa obehindrad tillgång till Gaza för behöriga FN-organ att undersöka anklagelser om folkmord, och inom en månad lämna en rapport till domstolen om alla åtgärder som vidtagits.

Israel trotsar världens högsta rättsliga instans.

Vad väntar världens ledare på? Verktygen finns, ANVÄND DEM!

– Inför sanktioner
– Stoppa allt militärt samarbete och vapenleveranser
– Häv associationsavtalet EU-Israel