70 svenska EU-kandidater står upp för Palestina

Vallöftet Vote for Palestine är framtaget av drygt fyrtio europeiska organisationer från tjugo länder, som uppmanar kandidater till Europaparlamentet att agera för Palestina i enlighet med internationell rätt om de blir valda. Här är den senast uppdaterade listan över svenska kandidater som ställt sig bakom Vote for Palestine. Med drygt 70 svenska signaturer ligger Sverige i topp – och det är tack vare alla er som kontaktat kandidater och spridit information om initiativet!

Genom att skriva under Vote for Palestine åtar sig kandidater till EU-valet bland annat att verka för omedelbart eldupphör och för ett slut på Israels ockupation, verka för att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs samt att vapenhandeln stoppas, och motsätta sig alla former av tvångsförflyttning av den palestinska befolkningen eller andra kränkningar av palestiniernas rättigheter. De förbinder sig också att arbeta för ett slut på Israels straffrihet och stödja Internationella brottmålsdomstolen och Internationella domstolen.

palestinagrupperna.se/euvalet finns länk till vallöftet Vote for Palestine och också inspiration till frågor att ställa till kandidater och/eller partier som du överväger att rösta på i valet den 9 juni. På val.se finns alla partiernas kandidater listade.