Akutinsamlingen en livlina

Vår partnerorganisation Youth Vision Society Gaza delade nyligen ut 188 matpaket till behövande familjer i Beach Camp i norra Gaza. Eftersom Israel stoppar hjälpleveranser och bara en bråkdel av den mat, vatten och bränsle som akut behövs når fram, är den humanitära situationen katastrofal och svält brer ut sig i norr. För mottagarna är matpaketen en livlina. Det är tack vare alla som bidrar till vår akutinsamling!

Palestinagruppernas akutinsamling går till Gaza Community Mental Health Programme (GCMHP), Medical Relief Society (PMRS) och Youth Vision Society Gaza (YVS) som vi har samarbetat med i många år, som själva gått ut med förfrågan om stöd och som har erfarenhet sedan tidigare av att genomföra nödhjälp i akuta skeden.

Sedan akutinsamlingen startade i oktober 2023 har drygt sex miljoner kronor samlats in och skickats vidare till Gaza. Vi får löpande uppdateringar om de insatser som insamlade medel används till. Det är både sjukvård, psykosocialt stöd och utdelning av mat och kläder.

Vi är oerhört tacksamma för det otroliga engagemanget och kan inte nog tacka alla som swishar, ordnar insamlingsevent, auktioner, loppmarknader, födelsedagsinsamlingar, sprider information och på andra sätt bidrar till akutinsamlingen! 

Behoven i Gaza är just nu oöverskådliga och allt stöd kommer att behövas under lång tid framöver. Så vi fortsätter att samla in!

AKUTINSAMLING TILL GAZA
PG 90 11 57 – 8 eller SWISH 1239011578
Skriv GAZA