Nyhetsarkiv

  • Vi vill göra mer, inte mindre! 2023-02-15 - Därför måste vi bli fler. Det behövs en levande debatt om palestiniernas (brist på) rättigheter. Det behövs granskning av hur beslutsfattarna lever upp till sina skyldigheter. Det behövs mer kunskap om Palestinafrågan och det behövs mer engagemang för ett slut på ockupationen, för att internationell rätt och mänskliga rättigheter också ska gälla palestinier, och för… Läs hela
  • Nu eller aldrig: Skriv på för förbud mot handel med bosättningar! 2023-02-10 - NU GÄLLER DET! Vi har fram till 23 februari på oss att få EU att stoppa handel och investeringar med olagliga bosättningar på stulen palestinsk mark!  #StopTradewithSettlements är ett europeiskt medborgarinitiativ för ett förbud mot handel med illegala bosättningar i ockuperade områden. Med en miljon underskrifter måste Europakommissionen behandla frågan och vi behöver din hjälp… Läs hela
  • Ny digital utgåva: Kampen om den heliga jorden 2023-02-09 - 2002 producerade Palestinagrupperna ett specialnummer av Palestina Nu som blev väldigt populärt. De 25 000 tryckta exemplaren tog snabbt slut och originalet hamnade på villovägar. Äntligen finns skriften att tillgå igen, nu i digital form. I Kampen om den heliga jorden går Lars Gösta och Nils Pe Hellström igenom det som kommit att kallas Mellanösternkonflikten… Läs hela
  • Det internationella samfundet måste ingripa 2023-01-27 - I en detaljerad rapport redogör den palestinska människorättsorganisationen Al Haq för de kränkningar av internationell rätt, inklusive mänskliga rättigheter och humanitär rätt, som de israeliska ockupationsstyrkorna begick i Jenins flyktingläger den 26 januari. Dessa brott kan och bör lagföras enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC). Flyktinglägret i Jenin har länge varit utsatt för Israels militära… Läs hela
  • Europaparlamentariker: Israels annekteringspolitik måste få konsekvenser 2023-01-18 - En grupp Europaparlamentariker från tio EU-länder har skrivit till EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, Josep Borell, angående Israels premiärminister Netanyahus annekteringspolitik, som parlamentarikerna menar måste få konsekvenser.  “Flera på varandra följande israeliska regeringar har skapat en enstatsverklighet: Israel kontrollerar de facto palestiniernas liv i hela det ockuperade palestinska området”, skriver EU-parlamentarikerna, och fortsätter: … Läs hela
  • Vi ger inte upp! 2023-01-17 - Vi går in i det nya året med vetskap om att mycket drastiska nedskärningar av civilsamhällets informations- och opinionsarbete om globala frågor ska genomföras. Det drabbar oss och hundratals andra organisationer som vill öka kunskapen om och engagemanget för en rättvis och hållbar värld. Regeringen minskar anslaget för information och kommunikation om internationella frågor med… Läs hela
  • Akut hot om tvångsfördrivning i Masafer Yatta 2023-01-10 - Invånarna i Masafer Yatta lever under akut hot om att fördrivas från sina hem – Sverige måste agera! Under årets första dagar tillkännagav den nya israeliska extremhögerregeringen att palestinier från 14 byar i området Masafer Yatta i södra Hebron snart kommer att tvångsfördrivas. Omkring 1000 palestinier, varav hälften barn, tvingas därmed lämna sina hem och… Läs hela
  • Brev till UD: Varför avstod Sverige från att rösta? 2023-01-09 - Förenta nationernas generalförsamling har antagit en resolution med innebörden att Internationella domstolen i Haag ska avge yttrande om de juridiska konsekvenserna av Israels långvariga ockupation av palestinska områden. Sverige avstod från att rösta. Sveriges inställning sedan länge är att folkrätten ska upprätthållas och stärkas. Av särskild vikt är att stärka folkrättens roll i områden som… Läs hela
  • Vårt nyårslöfte 2023-01-02 - I en tid när det är viktigare än någonsin att Sverige står upp för mänskliga rättigheter och stöttar civilsamhällets arbete för en rättvis och hållbar värld, gör regeringen det motsatta. Regeringens besked, som publicerades dagen innan julafton, kommer att innebära mycket drastiska nedskärningar av civilsamhällets informations- och opinionsarbete om globala frågor. Det drabbar oss och… Läs hela
  • FN begär domstolsbeslut om ockupationen 2023-01-01 - FN:s generalförsamling röstade den 30 december 2022 för att den Internationella domstolen (ICJ) ska ta ställning till huruvida Israels långvariga ockupation av det palestinska området är laglig. Enligt resolutionen ska domstolen också beskriva det ansvar som medlemsstaterna har för att få ockupationen att upphöra. ICJ är FN:s främsta rättsliga organ, med säte i Haag. Den… Läs hela