Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina

Temaskriften Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina, handlar om de olika former av förtryck och folkrättsbrott som Israel utsätter den palestinska befolkningen för.

I skriften beskrivs hur folkrättsexperter, FN-representanter, forskare och fakta på marken talar för att Israels politik gentemot palestinierna omfattar kolonialism och apartheid.

Genom reportage, artiklar och intervjuer ges såväl en historisk bakgrund som en beskrivning av dagens situation.

Här kan du läsa temaskriften i pdf-format: Kolonialism och apartheid

Beställ i pappersformat gratis. Vid fler än tre exemplar betalar du för portokostnaden. info@palestinagrupperna.se