Temaskrifter

Våra temaskrifter finns att ladda ned gratis som pdf.

Ockupation och corona - 2020
Drömmar om framtiden - 2019. Pdf
Drömmar om framtiden - 2019
Motstånd 2018 - pdf
Motstånd 2018
Berättelser 2017
Fördrivning och ockupation 2016
Här ska vi stanna 2015

Tidslinje

Balfourdeklarationen

1917

Al Nakba

Början på Al Nakba, den stora katastrofen när över 750 000 palestinier fördrivs från sina hem. Staten Israel utropas.

1948

FN:s delningsplan

FN:s delningsplan antas den 29 november

1947

Israelisk ockupation

Israel ockuperar Västbanken, Östra Jerusalem, Gaza, Golanhöjderna och Sinai. Sinai återlämnas senare i en fredsuppgörelse med Egypten.

1967

Israel invaderar Libanon

I de palestinska flyktinglägren Sabra och Shatila begås en massaker på palestinier, av kristna falangister, under israeliskt överinseende.

1982

Första intifadan

Det första palestinska upproret, Intifadan, bryter ut. Majoriteten av palestinierna på Väst- banken och i Gaza deltar genom general- strejker och civilolydnadskampanjer. Intifadan sätter Palestinafrågan på dagordningen i många länder.

1987

Osloavtalet

Israeler och palestinier undertecknar Osloavtalet.

1993

Massakern i Hebron

Bosättaren Baruch Goldstein dödar 28 palestinier i en moské i Hebron.

1994

Yitzhak Rabin mördas

Högerextremisten Yigal Amir dödar Israels premiärminister Yitzhak Rabin efter ett fredsmöte i Tel Aviv.

1995

Andra intifadan

Ett försök av Bill Clinton att inleda fredsförhandlingar i Camp David mellan palestiniernas ledare Yassir Arafat och Israels premiärminister Ehud Barak misslyckas. Den andra Intifadan bryter ut. 13 palestinier med israeliskt medborgarskap dödas av israelisk polis under demonstrationer till stöd för pales tinierna på ockuperat område.

2000

Självmordsbombning

En självmordsbombare från Hamas dödar 21 israeler, varav 16 tonåringar, i en terrorattack mot diskoteket Dolphinarium i Tel Aviv.

2001

Självmordsbombning

Arabstaterna erbjuder Israel full normalisering i utbyte mot att Israel slutar ockupera de palestinska områdena och Golanhöjderna. En självmordsbombare dödar 30 israeler och skadar 140 under firandet av den judiska påsken på hotellet Park i Netanya.

Israel återockuperar Västbanken i sin största militära operation mot palestinierna sedan Sexdagarskriget. Bland annat jämnas flyktinglägret i Jenin med marken. Cirka 500 palestinier dödas under den två månader långa operationen, enligt FN. Israel börjar bygga en mur på de ockuperade områdena.

2002

Yassir Arafat dör

11 november dör palestiniernas president Yassir Arafat.

2004

Bosättningar evakueras

Israel evakuerar sina bosättningar från Gaza.

2006

Valvinst för Hamas

Hamas vinner valet till det palestinska parlamentet.

2006

Krig mellan Israel och Libanon

2006

Israel blockerar Gaza

Israel inleder blockaden av Gazaremsan. Alltifrån livsmedel och dagligvaror till bensin, hushållsgas och råvaror till industrin omfattas av sanktionerna, som snart kör Gazas ekonomi i botten. Hundratusentals jobb försvinner och hela branscher går i konkurs, till exempel den viktiga textilsektorn som exporterade till Israel och Västbanken.

2007

Operation Gjutet bly

Israel inleder Gjutet bly, en stor skalig militäroperation i Gaza som pågår under 22 dagar med många civila dödsoffer.

2008

Operation pelare av rök

Ytterligare en stor militäroperation i Gaza, Pelare av rök. Den pågår i åtta dagar.

2012

Israel bombar Gaza

Israel inleder sin största och mest förödande attack på Gaza. Under 50 dagar bombar stridsflyg den instängda befolkningen. Mer än 2 200 dödas, varav 1 400 civila.

2014

Fakta om Palestina

Är du i färd med att skriva en artikel, uppsats eller att göra ett skolarbete om Palestina och behöver tips och idéer? Ska du åka på en studieresa? Eller vill du bara lära dig mer, kanske djupdyka i något specifikt ämne? Då hoppas vi att du ska få tips och inspiration av de här sidorna. 

Det är många viktiga och intressanta frågor rörande Palestina, Israel och ockupationen som inte får det utrymme de förtjänar i debatten. Det är heller inte lätt att veta var det finns bra information. Vi vill att det ska skrivas mer om de illegala israeliska bosättningarna som är ett av de största hindren för en rättvis fred. Eller om situationen för barn och unga som växer upp under ockupation. Om alla de palestinier som sedan 1948 lever i flyktingläger i eller utanför Palestina trots FN:s resolution 194 om flyktingarnas rätt att återvända. Hur ockupationen påverkar klimatet och miljön är en annan fråga som det inte skrivits om.

Vi presenterar här kort några viktiga ämnen, även om det så klart finns många fler frågor att fokusera på. Men framför allt ger vi lästips, både facklitteratur och skönlitteratur. Vi har också sammanställt en lista med NGO:s (icke-statliga organisationer) i Palestina, Israel och Sverige som på olika sätt arbetar med frågor som rör Palestina.

Kontakta gärna Palestinagrupperna för hjälp och ytterligare tips.

Bojkott, desinvestering och sanktioner

BDS står för bojkott, desinvestering och sanktioner och är en metod i kampen för ett fritt Palestina. BDS-rörelsen är en internationell antirasistisk rörelse som leds av palestinier. 2005 enades över 170 palestinska organisationer i det som kallas BDS-uppropet. Inspirerade av kampen mot apartheid i Sydafrika formulerades en vädjan till internationella organisationer och enskilda att genomföra breda bojkottkampanjer till dess att ockupationen upphör och Israel lever upp till internationell rätt.

BDS-rörelsen riktar sig aldrig mot enskilda individer, utan uppmanar till bojkott av institutioner och företag som bidrar till ockupationen. Bojkott handlar om att uppmana konsumenter att inte handla från vissa företag, men också akademisk och kulturell bojkott (inklusive idrott). Desinvestering handlar om att uppmana företag att inte investera i Israel så länge ockupationen pågår. Sanktioner är ett verktyg som stater och internationella organ, till exempel FN och EU, kan använda mot länder som bryter mot internationella lagar och överenskommelser. Palestinagrupperna är en del av den internationella BDS-rörelsen.

BDS-rörelsen har vuxit sig stark och vunnit många segrar. Läs mer på våra sidor om BDS.

Organisationer

Palestinian BDS National Committee

En koalition av palestinska civilsamhällesorganisationer som leder och samordnar den internationella BDS-rörelsen.

The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI) 

En del av Palestinian BDS National Committee som arbetar för en kutlurell och akademisk bojkott av Israel.

Who profits?

Sida som samlar information om företag med verksamhet i Palestina.

Lästips!

Barghouthi, Omar. Boycott, Divestment, Sanctions: The Global Struggle for Palestinian Rights. 2011. 

Hever, Shir. The political Economy of Israel´s Occupation: Repression Beyond Explotation. 2010. 

Norén, Karl-Gunnar. Under ISAK:s paraply. 2006. 

White, Ben. Israeli Apartheid - a beginner's guide. 2014.


Organisationer

NGO:s i Palestina och Israel

Active Stills

ActiveStills är ett fotokollektiv som använder fotografi som verktyg för social förändring. De kämpar för ett slut på ockupationen och mot rasism och förtryck i alla former.

alQaws

Palestinsk organisation som arbetar med HBTQ-frågor.

Breaking the Silence

En grupp av före detta israeliska soldater som valt att berätta om övergrepp som begås i Palestina av den israeliska armén.

BT'Selem

Israelisk människorättsorganisation som arbetar för mänskliga rättigheter i Palestina. Fakta och rapporter.

Coalition of Women for Peace

En koalition av nio fredsorganisationer bestående av israeliska, judiska och palestinska kvinnor.

Combatants for peace

En rörelse som bildades av före detta israeliska soldater och palestinska ”fighters”. De har lämnat sina vapen och arbetar fredligt för att få ett slut på ockupationen.

Gush Shalom

Gush Shalom arbetar främst med opinionsbildning i det israeliska samhället mot ockupationen.

Jahalin Solidarity

Arbetar med beduiner, främst de som bor i Area C och Östra Jerusalem och som hotas av fördrivning.

Kairos Palestine

Kairos Palestina är en kristen organisation som 2009 gav ut dokuemtet Ett sanningens ögonblick (A Moment of Truth), även känt som Kairosdokumentet. Organisationen arbetar för ett slut på Israels ockupation och en rättvis fred.

Negev Coexistence Forum for Civil Equality (NCF)

NCF arbetar för fulla rättigheter för alla som bor i Negev/Naqaböknen i Israel och mot diskrimineringen av beduinerna där.

New Profile

Israelisk feministisk organisation som arbetar mot det militariserade samhället i Israel. Stödjer unga som vägrar att göra militärtjänst i Israel.

Parents Circle- Families Forum

Israeliska och palestinska familjer som verkar för fred genom sitt arbete med att omvärdera synen på motparten i konflikten.

Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (Passia)

Passia är en organisation som arbetar med att sprida kunskap om Palestina genom att analysera aktuella politiska frågor, akademisk forskning och publicera olika rapporter. Fakta, statistik och kartor.

Palestinian BDS National Committee

En koalition av palestinska civilsamhällsorganisationer som leder och samordnar den internationella
BDS-rörelsen.

Peace Now

Israels äldsta fredsorganisation med bra information om bosättningar.

PNGO

The Palestinian Non Governmental Organisation Network (PNGO) är en paraplyorganisation för palestinska NGO:s. Syftet med nätverket är att stärka det civila samhällets demokratiska krafter.

Ta’ayush

Ta’ayush är en gräsrotsorganisation som bildades av palestinier och israeler som tillsammans verkar mot rasism och segregation.

FN-organ och internationella organisationer

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco)

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, som brukar förkortas Unesco bildades 1945 och är ett av Förenta nationernas 15 fackorgan.

United Nations Developmet programme (UNDP)

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) arbetar  för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta  länder att nå Globala målen till år 2030.

United Nations Office for Humanitarian Affairs (OCHA)

FN:s organ för samordning av humanitärt bistånd. Arbetar med observation av den humanitära situationen.

United Nations Population Fund (UNFPA)

FN-organ som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa världen över. FN:s befolkningsfonds arbete ska syfta till alla kvinnors, mäns och barns rättigheter att kunna leva hälsosamma liv.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

UNRWA är FN:s organ för de palestinska flyktingarna. UNRWAs ansvar omfattar utbildning, hälsovård, infrastruktur i flyktinglägren, samt akuthjälp.

Svenska organisationer och myndigheter

Act svenska kyrkan

I Israel och Palestina arbetar Svenska kyrkan för dialog mellan kristna, judar och muslimer. De arbetar för en rättvis fred och ger långsiktigt stöd och i perioder katastrofhjälp.

Studieförbundet Bilda

Förbundet är ett av Sveriges tio studieförbund och erbjuder folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. De är organiserade i sex regioner med verksamhet i hela landet och ett studiecenter i Jerusalem.

Diakonia

Diakonia arbetar tillsammans med lokala partners för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. De har ett kontor och flera samarbetspartners i Palestina.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI)

Eappi är ett internationellt följeslagarprogram i Palestina och Israel. Syftet med den internationella närvaron är att stärka respekten för folkrätten, samt att stödja utsatta grupper– såväl palestinier som israeler.

Folke Bernadotteakademin

Myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. De arbetar med utbildning, internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete.

Forum Syd

Forum Syd arbetar för ett starkt och aktivt civilsamhälle där människor har makt att förändra sina liv och skapa förändring på lokal, nationell och global nivå. Forum Syds projektstöd riktar sig till organisationer som arbetar för att förändra maktstrukturer, ojämlikhet och fattigdom.

Globalportalen

Globalportalen drivs av Forum Syd består av ett gäng biståndsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

Individuell Människohjälp (IM)

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. Bedriver verksamhet på Västbanken och i Gaza.

Judar för Israelisk-Palestinsk Fred (Jipf)

Ett forum för judar i Sverige med syftet att aktivt arbeta för fred mellan israeler och palestinier. JIPF-bladet, JIPFs nyhetsblad kommer ut ca fyra gånger per år.

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter sedan 1993. De finns på plats i drygt 20 länder och har flera kontor i Mellanöstern. De arbetar för att stödja kvinnor och ge dem makt över sina egna liv och inflytande i samhället.

Olof Palmes Internationella Center

Olof Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. I Palestina arbetar Palmecentret med marginaliserade grupper, framförallt ungdomar och kvinnor. Syftet är att ge kunskap om rättigheter, och uppmuntra till en aktiv roll för att bidra till förändring.

Ship to Gaza

Gräsrotsrörelse som jobbar för att bryta blockaden mot Gaza.

Sida

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering med utvecklingssamarbete.

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer i Sverige såväl som i andra länder. Har bland annat i samarbete med lokala partnerorganisationer genomfört ICJ-S en utbildning för verksamma jurister och juridikstuderande i Gaza.

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet har förutom sitt mångåriga politiska engagemang nära kontakter med fredsrörelser och människorättsorganisationer både i Israel och Palestina. Med stöd från Olof Palmes Internationella Center bidrar de ekonomiskt till den partipolitiskt oberoende organisationen Civitas arbete med att utbilda ungdomar i Gaza i demokratifrågor.

Svenska utrikesdepartementet (UD) Mellanöstern och Nordafrikaenheten (MENA)

Enheten ansvarar för Sveriges utrikes-, handels- och biståndspolitiska relationer med länderna i Mellanöstern, inklusive Iran och Irak, samt Nordafrika. Enheten svarar också för underlag och analyser inför svenska ställningstaganden i frågor som rör EU:s relationer med dessa länder samt bevakar svenska intressen och sköter kontakterna med de regionala organisationerna i området.

We effect

We effect är en biståndsorganisation som bildades 1958 av den svenska kooperationen. Bedriver utvecklingsprojekt inom jordbruksfrågor i Palestina.

NGO:s som arbetar med internationell rätt och mänskliga rättigheter

Acri – The Association for Civil Rights in Israel

Acri är Israels äldsta organisation för mänskliga rättigheter och hanterar hela spektrat av rättigheter och medborgerliga fri- och rättighetshetsfrågor i Israel och Palestina.

Adalah - The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Människorättsorganisation med speciellt fokus på diskrimineringen av den arabiska minoriteten med israeliskt medborgarskap i Israel.

Al Haq

En oberoende NGO som arbetar för mänskliga rättigheter i Palestina sedan 1979. Etablerades för att försvara mänskliga rättigheter och ett demokratiskt rättssystem på palestinskt område.

Al Mezan

En människorättsorganisation i Gaza

Birzeit Universitetet – Institute of law (IoL)

Institution som arbetar för att modernisera och utveckla rättssystemet i Palestina. Bland annat erbjuder man utbildningar både på akademisk och på yrkesmässig nivå.

B'Tselem

Israelisk människorättsorganisation som arbetar med att väcka debatt i det israeliska samhället om ockupationen i Palestina. Skriver rapporter, tidskrifter, faktablad och kartor.

Civil rights defenders

Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst obunden. De bedriver påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt.

Defence for Children International Palestine (DCI/PS)

Arbetar för att främja och försvara barns rättigheter. Dokumenterar och övervakar övergrepp mot barn. Ger juridisk hjälp till barn och deras familjer.

Diakonias IHL-program

En resursdatabas om Internationell humanitär rätt.

Hamoked

HaMoked är baserade i Jerusalem och ger stöd till palestinier som lever under israelisk ockupation och som utsätts för brott mot mänskliga rättigheter.

Human rights watch

Human Rights Watch en oberoende organisation som försvarar mänskliga rättigheter världen över. Varje år publicerar Human Rights Watch mer än 100 rapporter och sammanställningar av hur de mänskliga rättigheterna respekteras.

International commission of jurists (ICJ)

Arbetar med tolkning av internationell lag och implementeringen av de mänskliga rättigheterna.

Jewish Voice for peace

Fredsaktivister som verkar för fred, social rättvisa och mänskliga rättigheter.

Palestinian Center for Human Rights (PCHR)

Centrets arbete är baserat på dokumentation och undersökningar av brott mot mänskliga rättigheter samt juridisk rådgivning för privatpersoner och grupper.

Physicians for Human Rights

En israelisk människorättsorganisation som arbetar för rätten till hälsa, för både israeler, palestinier och flyktingar som befinner sig i Israel.

Rabbies for Human Rights

Arbetar för religionsdialog och för mänskliga rättigheter i de ockuperade palestinska områdena.

The Public Committee Against Torture in Israel

Människorättsorganisation som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska följas i de israeliska fängelserna där bland annat tortyr används som förhörsmetod.

Yesh Din – Volunteers for Human Rights

En israelisk frivilligorganisation som bildades 2005 och har sedan dess arbetat för att skydda de mänskliga
rättigheterna för palestinier som lever under israelisk ockupation. De arbetar för ett stopp på ockupationen.

Nyhetskanaler

Al Jazeera English

Internationell nyhetssida med stort fokus på Mellanöstern.

MEM, Middle East Monitor

Nyheter, artiklar, rapporter, forskning.

Electronic Intifada

Nyheter och analyser

This week in Palestine

Magasin som både trycks och finns på nätet. Artiklar om palestinska idrott och kultur. Kalender med evenemang i Palestina.

+972

Ett bloggkollektiv som publicerar nyheter, analyser och videos.

Haaretz

Israelisk dagstidning med nyheter, debatt och analyser från Israel och Palestina.

Historia & Bakgrund

Lästips!

Ajami, Fouad. The Arab Predicament – Arab Political Thought and Practice since 1967. Cambridge University Press, 1992. 

Ashrawi, Hanan. This Side of Peace. Touchstone, 1996. 

Barsamian, David. The Pen and The Sword – Conversations with Edward W. Said. Haymarket Books, updated edition 2010.

Bennis, Phyllis. Understanding the Palestinian-Israeli Conflict. A Primer. Interlink Publishing, Seventh edition 2018.

B. Qumsiyeh, Mazin. Sharing the Land of Canaan – Human Rights and the Israeli-Palestinian Struggle. Pluto Press, 2004.

B. Qumsiyeh, Mazin. Popular Resistance in Palestine. Pluto Press, 2010. 

Bryt tystnaden. Israeliska soldaters vittnesmål från de ockuperade områden. Leopard förlag, 2013. 

Burén Göran. Mordet på Folke Bernadotte. Leopard förlag, 2012. 

Burén Göran. Alla människors lika värda. Celanders förlag, 2017.

Carter, Jimmy. Peace not apartheid. Simon & Schuster NY, 2006.

Chacour, Elias. We belong to this Land. University of Notre Dame Press, 2000.

Chacour, Elias & David Hazard. Blood Brothers. The Dramatic Story of a Palestinian Christian working for peace in Israel. Baker Books, tredje upplaga 2013.

Falk Richard. Palestina horisont. Mot en rättvis fred. Alhambra, 2017.

Gahrton, Per. Palestinas frihetskamp. Historia, analys och personliga iakttagelser. Carlssons, 2008.

Gresvik Fredrik. Evig krig. Kagge, 2015.

Hedlund, Thulin, Kristina. Lika i värde och rättigheter. Om mänskliga rättigheter. Nordstedts juridik, tredje Upplagan 2008. 

Heian-Engdal Marte. Israel. Historie, politikk og samfunn. Cappelen Damm, 2018.

Hourani, Albert. A History of the Arab Peoples. Harvard University Press, third edition 2013. 

Hourani, Albert. De arabiska folkens historia. Alhambra, 1991.

Hussein, Ahmed. Den välkända konflikten och Den efterlängtade freden. Ord & Visor 2003. 

Ibn, Khaldun. Prolegomena - En introduktion till världshistorien. Alhambra, andra upplaga 2013. 

Karlsson, Ingmar. Roten till det onda. Historisk media, 2017.

Khalidi, Rashid. Palestinan Identity. Columbia University Press, updated edition 2020 

Khalidi, Walid. Before their diaspora/A photographic history of the Palestinians 1876-1948. Institute for Palestine studies. Washington DC 1984. 

Hirst, David. Geväret och Olivkvisten. Alhambra, 2011. 

Kamrava, Mehram. The modern Middle East - A political history since the first world war. University of California Press, third edition 2013. 

Kamrava, Mehram. The impossibility of Palestine. History, geography, and the road ahead. Yale Univeristy Press, 2016. 

Mattson, Mats. Staus Quo, Daidalos 2017.

Olofsson, Gunnar & Österholm, Peo Vad händer i Palestina? Bullfinch Publishing, 2016. 

Pappe Ilan. Den etniska rensningen av Palestina. Karneval förlag, 2017. 

Pappe Ilan. Ten myths about Israel. VERSO, 2017.

Pappe Ilan. The biggest prison on earth. Oneworld Publication, 2019. 

Peled, Miko. Generalens son : en israels resa genom Palestina. Recito Förlag, 2017.

Rosenberg Göran. Det förlorade landet. Albert Bonnier Förlag, 2007. 

Said, Edward. After the last sky. Pantheon NY, 1985. 

Said, Edward. Fred utan land. Ordfront, Sthlm 1997.

Said, Edward. From Oslo to Iraq and the Road Map. Vintage Books, New York 2004. 

Said, Edward. Orientalism. Ordfront, 1993. 

Said, Edward. The Politics of Dispossession. Vintage Books, New York 1995. 

Sand Shlomo. Skapande av det judiska folket. Voltaire, 2012. 

Sandercock, Josie m fl. Peace under fire. ISM-aktivister ger sina berättelser. Versoo, 2004.

Shehadeh, Raja. Strangers in the House. Coming of Age in occupied Palestine. Penguin Books, 2003.

Svensson, Evert. Vägen till Palestina - Två folk och ett stycke jord. Alhambra, tredje upplaga 2012.

Svensson Mats. Apartheid is a crime. Cune Press, 2019. 

Wirtén, Per. Berättelserna: Mellanöstern efter kolonialismen. Norstedts, 2019.

Turism

Turismen är viktig för Israel. Genom påkostade PR-kampanjer försöker staten och turistindustrin tvätta bort associationer till ockupation och apartheid. Jerusalem marknadsförs som Israels kulturhuvudstad och Tel Aviv som en symbol för frihet. De rosatvättar (pinkwash) genom att locka med Prideparader och gröntvättar med festivaler som beskrivs som veganparadis.

Det är också vanligt att resebolag erbjuder paketresor till Israel och att det då ingår besök i Betlehem och Östra Jerusalem utan att det framgår att det är palestinska städer under ockupation. Palestinagrupperna uppmanar folk att inte turista i Israel. Åker man på en studieresa är det viktigt att besöka israeliska organisationer som arbetar för en rättvis fred.

För den som vill besöka Palestina finns det internationella organisationer som ordnar studieresor och palestinska organisationer som erbjuder resor där man kan kombinera semester med solidaritetsarbetet. Till exempel genom att delta vid olivskörden och samtidigt lära sig mer om situationen. Det går också att åka till Palestina som turist. Som resenär har du ett ansvar att då resa schyst. Organisationen Shyst resande har konkreta råd för hur du kan agera som turist för att gynna lokalsamhället och inte göra skada.

Lästips!

Amnesty International. Destination occupied. 2019.

Israels betongmur en turistmagnet – med hjälp av gatukonstnären Banksy DN. 2018.

This week in Palestine Monthly magazine

Finns i print och online, artiklar om vad som händer i Palestina och kalender över olika event. 

The Politics and Power of Tourism in Palestine. 2018. ed. Rami. K. Isaac

Tourism and Hospitality in Conflict-Ridden Destinations. 2019. ed. Rami. K. Isaac

UNWTOs Tourism Highlights report 2018. 
FNs organ för turism. Publicerar årlig statistik om turism.

Visit Palestine
Förutom den sedvanliga informationen i reseguiden finns dokument, biografier och historiskt material.

Guideböcker

Alternative Tourism Group. Palestine.

Bradt Palestine. Sarah Irving. 2012.

DK Eyewitness Jerusalem, Israel and the Palestinian Territories. 2019.

Lonley Planet Israel & the Palestinian Territories. 2018.

Miljö och klimat

Mellanöstern förutspås att drabbas mycket hårt av klimatförändringarna. Det finns forskning som visar att det redan har börjat hända. Det har länge varit svår torka i Nordafrika och runt östra Medelhavet. I Jemen och Libyen håller grundvattnet på att torka ut, och det varnas för att vattenkrisen snart kommer att vara ett faktum i hela regionen, när ett allt torrare och hetare klimat i kombination med de växande befolkningarna kommer att sätta ytterligare press på områdets naturresurser, inte minst vattnet. Men ingenstans är läget så akut som i Gaza. Bara några få procent av vattnet som pumpas upp ur Gazas brunnar anses vara säkert att dricka. FN varnar för att om inte något drastiskt görs omedelbart, så kommer det inte längre att vara möjligt att leva där om några år. Även på Västbanken är situationen krisartad, i synnerhet i Jordandalen. Knappast någon palestinier på Västbanken har tillgång till så mycket vatten som Världshälsoorganisationen rekommenderar. Ojämlikheten mellan israelisk och palestinsk vattenkonsumtion är iögonfallande. Israelerna förbrukar 300 gånger så mycket vatten som palestinierna på ockuperad mark. Till klimat- och vattenfrågan kan man dessutom lägga andra miljöfrågor som berör palestinierna, Murens ingrepp i landskapet på Västbanken, de kemiska utsläppen från industrizonerna på Västbanken och i Negevöknen och den giftiga asbesten som frigjorts från hus som bombats i Gaza.

Organisationer

Applied Research Institute Jerusalem ARIJ 

En NGO som arbetar med miljöfrågor för en hållbar utveckling på de palestinska områdena. Arbetar för att palestinierna skall få tillgång till sina egna naturresurser. ARIJ samlar aktuell forskning och sammanställer rapporter och tillhandahåller färsk statistik.

Ecopeace MiddleEast

Miljöorganisation som arbetar med Palestina, Jordanien och Israel och med kontor både i Ramallah och Tel Aviv.  

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)

Parc är en NGO som arbetar med frågor kring jordbruk och miljö. Bedriver en del egen forskning och har mycket fakta på sin hemsida.

The Palestinian Environmental Non-Governmental Organizations Network (PENGON)

En paraplyorganisation som innefattar flera palestinska NGOs som arbetar med miljörelaterade frågor.

Palestinian Hydrology Group for Water & Environment Resources Development

En palestinsk NGO som arbetar med vattenfrågan. Tillhandahåller aktuell forskning kring vattensituationen.

Palestine Wildlife Society (PWLS)

Palestinas geografiska läge som en skärningspunkt mellan Europa, Asien och Afrika har gett landet en unik geografi och ett rikt ekosystem där man kan hitta djur och växter från alla de tre kontinenterna. PWLS arbetar med att att konservera och öka mångfalden av växter och djurarter i Palestina. De bedriver forskning, utbildning, ringmärkning av fåglar, har fågelstationer runt om på Västbanken och i Gaza. De försöker även arbeta med att införa ekoturism till Palestina. 

World water

Här finns bland annat en lista över konflikter relaterade till vatten. Palestina finns under Western Asia.

Lästips! Artiklar och skrifter 

Prof. Itay Fischhendler artiklar vattenbrist och konflikt Israel/Palestina

Tidskriften Omvärlden

Vattendiplomati kan lösa konflikter

Israel rev svenskt biståndsprojekt (Artikeln innehåller flera länkar till flera artiklar, bland annat om vatten.)

Temaskrifter

Palestina. Drömmar om framtiden (2019). 

Här ska vi stanna. Kampen om land, vatten och frihet i Palestina (2016).

Temaskrifter kan beställas från PGS mot porto.

Gaza

I Gaza lever två miljoner människor instängda under ockupation och blockad, utan rent vatten och utan el stora delar av dygnet. 50 procent av befolkningen är under 18 år och två tredjedelar är flyktingar. Arbetslösheten är skyhög och runt 80 procent lever under fattigdomsgränsen. Israels anfallskrig mot Gaza har haft förödande konsekvenser för människor, med många dödade och skadade. 2014 bombades 18 000 hus sönder och 100 000 palestinier blev hemlösa. I maj 2017 startade Återvändandemarschen, The Great March of Return som stora folkliga ickevåldsdemonstrationer mot ockupationen och för rätten att återvända. Israel har slagit ner protesterna med brutalt våld. Tusentals människor har skjutits av israeliska prickskyttar, många har skadats för livet. Över 300 har dödats.

Lästips!

Gilbert Mads, Erik Fosse. 2009. Ögon i Gaza.
Gilbert Mads. 2014. Night in Gaza.
Ormestad Catrin. Gaza - en kärlekshistoria. 2019. Tenenbaum.
Levy Gideon. 2011. Gaza, mitt älskade. Karneval förlag.

Jerusalem

Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad, delad mellan israeler och palestinier. Men Israel annekterade Västra Jerusalem redan 1948 och rensade staden från palestinier. Den östra delen ockuperades under sexdagarskriget 1967. Efter det har Israel systematiskt flyttat gränsen för Västra Jerusalem österut och beslöt 1980 genom en lag att annektera även Östra Jerusalem. FN:s säkerhetsråd antog genast resolution 478 som ogiltigförklarade lagen och bad samtliga FN-stater att flytta sina eventuella ambassader från Jerusalem.

Israel har placerat regering och parlament i Jerusalem, men alla länder med diplomatiska förbindelser med Israel har alltså sina ambassader i Tel Aviv eller andra kuststäder. El Salvador var det sista landet som flyttade sin ambassad från Jerusalem, just med anledning av att FN inte erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. 2017 beslutade USA att flytta sin ambassad till Jerusalem, ett kontroversiellt beslut som ledde till protester över hela världen.

Idag finns det fler än 200 000 illegala israeliska bosättare runt om i Östra Jerusalem. Gamla Stan, den intilliggande byn Silwan och mer nyligen Ras Al-Amud, Sheikh Jarrah och Musara är ständigt utsatta för attacker av olika slag från extrema bosättargrupper vars mål är att ta över så mycket palestinsk egendom som möjligt i Jerusalem.

Lästips!

Asali, KJ (ed). Jerusalem in History. Olive Bransch Press 2000.
Jerusalems historia från bronsåldern till nutid. Bidrag från nio internationella akademiska experter inom området.

Gröndahl, Mia. Drömmen om Jerusalem: Journal 2005.

Tips på andra böcker om Jerusalem finns bland annat att hitta på PASSIAs hemsida.

Hälsa

Hälsosituationen i Palestina påverkas på många sätt av ockupationen Murar och militära vägspärrar på Västbanken gör att människor ofta inte får vård i tid och blockaden av Gaza har förödande konsekvenser för sjukvården.

Det palestinska hälsosystemet är uppbyggt utifrån ett flertal aktörer. Efter Osloavtalet 1993 övertog Ministry of Health det övergripande ansvaret för hälsovården på Västbanken, i Gaza och Östra Jerusalem. Men fortfarande drivs en stor del av sjukvården av NGOs (icke-statliga organisationer) eller av privata aktörer. UNRWA, United Nations’ Relief and Work Agency ansvarar för primärhälsovården i de palestinska flyktinglägren.

Organisationer  

Gaza Community Mental Health Program (GCMHP)

GCMHP är en av de ledande organisationerna i Palestina med sitt unika sätt att arbeta för att förbättra den mentala hälsan för befolkningen i Gaza och att koppla samman hälsa med mänskliga rättigheter. Mycket av organisationens arbete riktar sig till barn och för att förbättra deras mentala ohälsa utbildar GCMHP lärare, föräldrar och andra nyckelpersoner i samhället som arbetar med och möte barnen i deras vardagsmiljö.

Institute of Community and Public Health Birzeit University

ICPH är ett forskningsinstitut som är knutet till Bir Zeit universitetet på Västbanken. Deras rapporter finns här: http://icph.birzeit.edu/research/publications

Palestinian Counseling Center (PCC)

PCC är en organisation som arbetar i Östra Jerusalem och på flera platser på Västbanken. De tillhandahåller tjänster inom psykisk hälsa såsom terapi, psykologisk rådgivning, utbildning i psykosociala frågor.

Palestinian Medical Relief Society PMRS

PMRS är en av de största hälsovårdsorganisationerna i Palestina. Deras nationella hälsoprogram fokuserar på förebyggande hälsovård och utbildning för att stärka och uppmuntra alla till att delta i samhällsutvecklingen.  PMRS strävar efter att förbättra den fysiska, mentala och sociala välbefinnande för alla palestinier.

Physicians for Human Rights

PHRI arbetar för att alla invånare i Palestina och Israel får samma tillgång och rätt till hälsovård. Genom mobila kliniker erbjuder PHRS hälsovårdstjänster till patienter som annars inte skulle få tillgång till den hälsovårdsservice de är i behov av.

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

Internationella Röda korset och Röda Halvmånen är världens största humanitära nätverk en världsomspännande organisation som styrs av sju grundläggande principer: Mänsklighet, opartiskhet, neutralitet, oberoende, volontarism, universalitet och enhet.

The Palestine Red Crescent Society PRCS

Palestinska Röda Halvmånen grundades 1968 och är idag del av Internationella Röda Korset och Röda Halmånens rörelse. De tillhandahåller sjukhus och primärhälsovård, välfärdstjänster  och ambulansservice till palestinier och andra i behov av hjälp i de ockuperade områdena och i diasporan.
PRCS har mer än 4 000 anställda på Västbanken och i Gaza, Libanon, Syrien, Egypten och Irak utöver de 20 000 frivilliga i PRCS nätverk.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

UNRWA, FNs organ för de palestinska flyktingarna. UNRWAs  ansvar omfattar utbildning, hälsovård, understöd infrastrukturen i lägren,  samt akuthjälp.

World Health Organization WHO

Världshälsoorganisationen WHO är FN:s speciella organ för hälsofrågor.

The Palestinian national institution of public health

Mycket bra information och statistik kring folkhälsa på Västbanken och på Gaza.

Palestinska flyktingar

Historien om de palestinska flyktingarna berättas varje dag i Gaza och på Västbanken, i Israel och i flyktinglägren i arabvärlden och nästan i varje land på jorden - självklart också i Sverige. I den skrivs hela tiden nya kapitel, i takt med att fler palestinier tvingas lämna sina hem och nya generationer föds i flyktinglägren. Staten Israel utropades i maj 1948 och det var starten på det palestinierna kallar al Nakba, den stora katastrofen. Fler än 750 000 palestinier fördrevs från sina hem och 400 byar jämnades med marken. Fördrivningen av palestinier började dock flera månader innan. I december 1948 antog FNs generalförsamling resolution 194 om palestiniernas rätt att återvända till sitt hemland eller att få kompensation. 

De palestinska flyktingarna är i dag uppskattningsvis 5,6 miljoner. Drygt 40 procent av befolkningen i Palestina är flyktingar. En tredjedel av de registrerade palestinska flyktingarna bor i läger utanför Palestina. 

Enligt UNRWA finns idag tolv officiella palestinska flyktingläger och 475 000 registrerade palestinska flyktingar i Libanon. Socialt är situationen bedrövlig, arbetslösheten i lägren skyhög och många yrken är förbjudna för palestinier.

Organisationer

BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights

Arbetar med den palestinska flyktingfrågan med utgångspunkt i rättsliga principer och lagar. Bedriver forskning, lobbyarbete och deltar i samhällsdebatten.

ILO, International Labour Organization.

Internationella arbetsorganisationens mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor som en förutsättning för fred.

United Nations Office for Humanitarian Affairs - OCHA

Koordinerar internationellt humanitärt bistånd. Övervakning, information och rapportering.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA)

UNRWA, FNs organ för de palestinska flyktingarna bildades den 8 december 1949 genom generalförsamlingens resolution 302 (IV) och började sitt arbete 1950. UNRWAs ansvar omfattar utbildning, hälsovård, understöd och infrastruktur i lägren, samt akuthjälp för omkring 5,6 miljoner registrerade palestinska flyktingar runt om i Mellanöstern.

Lästips!

Vad israeliska dokument avslöjar om det palestinska folket och om palestinsk mark. Masalha, Nur. Expulsion of the Palestinians. The Concept of ”Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948. Institute for Palestine Studies. Washington DC 1992.

McGowan, Daniel. (ed) Remembering Deir Yassin: The Future of Israel and Palestine. Voices & Visions, NY 1998.

Pappes, Ilian. The ethnic cleansing of Palestine. One World publications, London 2006.

Pappes, Ilian. A history of modern Palestine. One land, two peoples. Cambridge University Press 2006.

S. H. Abu-Sitta. The Palestinian Nakba 1948 – The Register of Depopulated Localities in Palestine. The Palestinian Return Centre. London 2000.

Rapporter

Abu, Sitta, Salman. Palestinian Right to Return. The Palestinian Return Center 1999. 

Abu, Sitta, Salman. The Palestinian Nakba. The Palestinian Return Center 2000. 

Hammarberg, Thomas, De palestinska flyktingarna: Efter fem decenniers svek – äntligen dags? Utrikesdepartementet, 2000.

Tidskrifter 

Al majdal - En kvartalstidning som ges ut av BADIL (Resurscenter för Palestinskt medborgarskap och flyktingrätt). Arbetar för en rättvis lösning på den palestinska medborgar– och flyktingfrågan. 

The International Journal of Refugee Law Stödjer forskning och utveckling av flyktingrätt. Tillhandahåller en mängd material om flyktingfrågan.

PGS temaskrift Fördrivning och ockupation -om de palestinska flyktingarna (2016)

PGS temaskrift Palestina - Berättelser (2017)

PGS temaskrift beställas från PGS mot porto.

Filmtips!

Tornet - Tornet är en animerad film för vuxna om Wardi som är född och uppvuxen i flyktinglägret Bourj el Barajne i Libanon. Genom Wardis ögon berättar filmen en historia om fördrivning och flykt, uppgivenhet och hoppfullhet och om hur livet ändå alltid fortsätter. (2018)


Bosättningar

Enligt internationell rätt är det förbjudet för en ockupationsmakt att flytta sin befolkning in på ockuperad mark, vilket är något som Israel gjort kontinuerligt sedan ockupationen inleddes 1967. Under fredsprocessen i början av 1990-talet fastslogs det att byggandet av israeliska bosättningar skulle upphöra, men byggandet har fortsatt sedan dess. Så sent som den 23 december 2016 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2334 som fastslår att bosättningarna är olagliga. Resolutionen säger vidare att bosättningarna är ett allvarligt hinder för att uppnå en tvåstatslösning. Idag bor fler än 700 000 israeliska bosättare på Västbanken, inkluderat Östra Jerusalem. Marken de är byggda på är stulen från palestinier. 

I Hebron har 700 bosättarna tagit över stadskärnan och flera områden runt den gamla staden. Bosättarna i Hebron är de mest militanta och våldsamma. De bedriver kampanjer mot palestinierna för att ta över deras hus och marker. Fler än 2 000 soldater är stationerade i Hebron för att skydda bosättarna.

Organisationer och FN-organ

BT'Selem

Israeliskt informationscenter för mänskliga rättigheter i ockuperade Palestina. Kanske mest känt för kampanjen som förser palestinier med videokameror för att dokumentera vad som händer i deras närhet. Skriver rapporter som finns att ladda ner på BT’Selems hemsida.

Palestinian Agricultural Relief Committees (PARC)

Arbetar bland annat med frågor om stulen och konfiskerad mark, forskning och information.

Peace Now

Israelisk fredsorganisation som har webbplatsen Settlement Watch Info med information om de israeliska bosättningarna.

The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Occupied Palestinian Territory (OCHA Opt)

Koordinerar internationellt humanitärt bistånd. Övervakning, information och rapportering.

Youth Against Settlements (YAS)

YAS är en organisation i Hebron som genom ickevåldsmetoder protesterar mot de illegala bosättningarna. De driver också påverkansarbete.

Lästips!

Pollack Taliah. Hebrons hemlighet. 2018. Bokförlaget Thorén & Lindskog.

Barn och unga

I över 50 år har de flesta palestinier haft en barndom som varit en kedja av sammanhängande trauman. De som var barn 1967, när Israel ockuperade bland annat Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem, har nu egna barn eller till och med barnbarn. Det är den tredje generationen av palestinier som växer upp i en vardag präglad av oro, instabilitet, förtryck och våld. Barn skjuts med gummikulor i demonstrationer och misshandlas av både bosättare och soldater. De tvingas vänta i vägspärrarna tillsammans med sina föräldrar och de väcks när den israeliska armén gör nattliga räder. Tiotusentals barn har blivit hemlösa när deras hem har rivits.

Trots att Israel har skrivit under FN:s barnkonvention har den aldrig tillämpats på de ockuperade palestinska områdena. Barn så unga som nio eller tio år arresteras och utsätts för en behandling som kan liknas vid tortyr. Många barn har dödats under åren av ockupation. De har skjutits av soldater eller träffats av bomber, och de har begravts i bombade hus. Under kriget mot Gaza 2014 dödades fler än 400 barn.

Varje år döms 500-700 palestinska barn mellan 12-17 år i israeliska militärdomstolar. Sedan år 2000 har över 8 000 barn fängslats.

Organisationer

B'Tselem

Israelisk människorättsorganisation som arbetar mycket med att väcka debatt i det israeliska samhället om ockupationen i Palestina. Skriver rapporter, tidskrifter, faktablad och kartor.

Defence for Children International Palestine (DCI/PS)

Arbetar för att främja och försvara palestinska barns rättigheter. Dokumenterar och övervakar barnövergrepp. Rättslig hjälp och försvar för barn.

Rädda barnen

Rädda barnen är en global barnrättsorganisation. De har publicerat flera rapporter om situationen för barn och unga i Palestina.

United Nations Children’s Fund (UNICEF)

Arbetar med hälsa, näringskunskap, utbildningsfrågor, rättigheter för kvinnor och barn samt informationsarbete och kompetensutveckling.

Lästips!

Catherine Cook, Adam Hanieh, Adah Kay. Stolen youth. The Politics of Israel's Detention of Palestinian Children. Pluto Press, London 2004.

Filmtips!

Arna’s Children – En dokumentärfilm av Juliano Mer Khamis om en teatergrupp för barn i Jenins flyktingläger. 2003.