Vetenskapsradion, ni glömde Palestina!

Foto: B’Tselem

Till Vetenskapsradion På djupet, Sveriges Radio

Vi skriver med anledning av ert program, Hur Israel gick från vattenkris till överskott (7 juni 2022). Vi vill uppmärksamma er på några centrala aspekter som ni missade att nämna i programmet. 

Israel ockuperar Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem sedan 1967. Trots att det enligt internationell rätt inte är tillåtet för en ockupationsmakt att exploatera ett ockuperat område, kontrollerar Israel cirka 80 % av vattnet på Västbanken och använder olika metoder för att förhindra palestiniernas tillgång till vatten. De israeliska bosättningarna på palestinskt ockuperat område – som är illegala enligt internationell rätt – är ofta byggda på vattenrika platser. Den mur Israel byggt har dragits så att viktiga grundvattenkällor skurits av från palestinska byar. 

Palestinier förbrukar ungefär 70 liter vatten om dagen, och israeler ungefär 300 liter, alltså fyra gånger så mycket. I vissa områden tvingas palestinierna klara sig på så lite som 20 liter om dagen, vilket Världshälsoorganisationen klassar som ett minimum i katastrofsituationer. 

Som ett resultat av Israels kontroll över vattnet och restriktioner för palestiniernas användning har många palestinier på Västbanken inget annat val än att köpa vatten från israeliska företag – vatten som transporteras in med lastbilar och säljs till överpris. I de fattigaste samhällena kan vattenkostnader utgöra hälften av en familjs månadsinkomst.

I Gaza befinner sig drygt två miljoner palestinier under israelisk blockad, som har pågått i femton år. EU och FN uppskattar att minst 95 % av vattnet är olämpligt för mänsklig konsumtion. WASH-infrastruktur (vatten, sanitet och hygien) som förstörts under Israels storskaliga militära attacker 2008–2009, 2014 och 2021 har på grund av blockaden inte kunnat repareras. Avsiktliga attacker mot känslig infrastruktur har gett omfattande miljöskador och föroreningar. FN varnade redan för ett decennium sedan för att om inte något drastiskt görs, omedelbart, är det snart inte längre möjligt att leva i Gaza.

Bara en femtedel av palestinsk jordbruksmark är bevattnad. Israel hindrar inte bara palestinska bönder från att gräva nya brunnar för att bevattna sina åkrar utan också från att reparera befintliga brunnar och vattenledningar. Brunnar som grävts utan tillstånd förstörs av den israeliska armén. Otillräcklig vattenförsörjning bidrar till markförstöring och ökenspridning. 

Medan Israel begränsar palestinsk tillgång till vatten har ockupationsmakten effektivt utvecklat en egen vatteninfrastruktur på Västbanken till gagn för medborgare i Israel och i bosättningarna – som, återigen, är olagliga enligt internationell rätt. Avloppsvatten släpps ut från israeliska bosättningar och rinner ned i palestinska byar ​​och förorenar vattentäkter, byar och åkrar.

Som Gideon Bromberg påpekar i programmet, borde det vara en gemensam angelägenhet att vattnet i regionen används på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Men tyvärr är det idag precis tvärtom. Den orättvisa – och för palestinierna otillräckliga – vattenfördelningen är en daglig påminnelse om de maktförhållanden som råder.

Ert reportage speglar inget av denna verklighet. Tvärtom framställs Israel som ett miljövänligt land, en föregångare vad gäller ansvarsfull hantering av vatten. Vatten finns i överskott och vattenkrisen är inte längre en fråga, säger intervjupersonerna, okommenterat. Att samma stat exploaterar och utarmar palestinska vattentillgångar och andra naturresurser, och på andra sätt förstör miljön i ockuperade områden genom föroreningar och krigföring, utan att på något sätt uppfylla sitt ansvar för den ockuperade befolkningen, nämner ni inte med ett ord. 

Vi rekommenderar att ni tar del av den uppsjö av resurser som prominenta människorättsorganisationer tagit fram, som dokumenterar den akuta vattenkrisen i det palestinska ockuperade området, orsakad av Israels ockupation. Några exempel: 

Amnesty International:
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02/MDE1551412022ENGLISH.pdf

B’Tselem, israelisk människorättsorganisation: 
https://www.btselem.org/topic/water

FN:s råd för mänskliga rättigheter, UNHRC:
https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2021/10/A.HRC_.48.43_230921.pdf

Human Rights Watch:
https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution

Reliefweb International: 
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/palestinian-access-water-attacks-wash-structures-area-c#

Med detta brev följer vår skrift, Palestina: Klimat & Miljö, där ni kan läsa mer om bland annat vatten som ett av de nyckelområden som fått FN:s utvecklingsprogram, UNDP, att fastslå att den israeliska ockupationen i sig själv är en klimatrisk. 

Vi ser fram emot del två av er djupdykning i vattenfrågan i Israel och Palestina.

Palestinagrupperna i Sverige