Unga kvinnor i Gaza vill förändra attityder till våld

Foto: Youth Vision Society Gaza

Över hälften av tillfrågade palestinier anser att en kvinna bör tolerera våld för att hålla ihop familjen, rapporterar UN Women Palestine (siffror från 2018).

Ammera Abdulrahman, som deltar i Youth Vision Society Gazas projekt Let me tell you my story, vill förändra den bilden.

– Det finns en stor okunskap i vårt samhälle om hur man hanterar våld och kriser. Därför är jag glad att vi som deltar i projektet står upp för förändring, säger hon.

Att genusrelaterat våld är ett stort problem i Palestina beror inte bara på djupt rotade patriarkala normer, det är också en konsekvens av det politiska våld som palestinier utsätts för. Förtryck och krig har ökat stressnivåerna, särskilt i hemmet, vilket gör kvinnor mer sårbara för våld och övergrepp i nära relationer.

Youth Vision Society Gaza har, med stöd av Palestinagrupperna, utbildat 25 kvinnliga aktivister i att bedriva kampanjer kring genusrelaterat våld. Deltagarna har tillsammans gjort fem filmer om olika aspekter av våld, som nu ska visas i hela Palestina.

Följ gärna Ammera och de andra deltagarna i projektet via Youth Vision Society Gaza och läs mer på bloggen pgsyouthnow.com.

Läs mer om Palestinagruppernas utvecklingssamarbete och bistånd här.