Militärembargo

Foto: Sanad Latifa

Israels brott mot internationell rätt och mänskliga rättigheter är väldokumenterade. Att Sverige samarbetar militärt med Israel är oacceptabelt. Det går helt emot Sveriges utrikespolitiska målsättningar om att främja fred, demokrati och hållbar utveckling. Sverige bör avsluta alla former av militärt samarbete med Israel tills landet respekterar internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Det är hög tid för ett militärembargo mot Israel!

Israel är en ockupationsmakt som utövar våld och förtryck mot den civilbefolkning som lever under dess kontroll. Amnesty International, Human Rights Watch, de israeliska människorättsorganisationerna B'Tselem och Yesh Din, flera folkrättsexperter och FN-sändebud samt sydafrikanska forskningsinstitut har konstaterat att Israel utsätter palestinierna för apartheid. Det militära samarbetet mellan Sverige och Israel hjälper till att upprätthålla denna apartheidregim. Israeliska vapen marknadsförs som "stridstestade" – mot en palestinsk civilbefolkning.

Det svenska regelsystemet tillåter i nuläget inte vapenexport till Israel. Men det finns inga begränsningar för import.

Elbit Systems, det största israeliska vapenföretaget och en av de främsta leverantörerna till den israeliska militären, har nyligen etablerat sig i Sverige och anser Sverige vara "en viktig marknad för Elbit Systems och en grundsten för vidare expansion i Europa". I mars 2022 ingick Elbit avtal på 27 miljoner USD (265 miljoner kronor) med Försvarets Materielverk. Elbit ska förse Försvarsmakten med M339 patroner, 120 mm ammunition och datainställningsenheter för sina Leopard Main Battle Tanks (MBTs). Mer än ett dussin finansinstitut, pensions- och investeringsfonder runtom i världen har uteslutit Elbit på grund av företagets delaktighet i Israels militära våld gentemot palestinier.

Kapseln för målstyrande bomber till JAS 39 Gripen har konstruerats av det israeliska företaget Rafael, liksom störsändare till korvetten HMS Gävle. Försvarets Materielverk har köpt kulspruteammunition, pansarbrytande projektiler, övningsammunition, eldrör och utbildningsutrustning till Leopardstridsvagnar från den israeliska militärindustrin. ITL Optronics Ltd har levererat nattglasögon och laserpekare till kustrobotsystemet Hellfire. Svensk militär har visat intresse för inhyrning av israeliska drönare för spaningsuppdrag. Andra former av militärt samarbete förekommer också, delvis sekretessbelagt, mellan Sverige och Israel.

När civilsamhället gång på gång påpekar det djupt olämpliga i Sveriges import och militära samarbete med Israel, blir svaret alltid detsamma: Sverige begränsar enbart import av krigsmateriel om ett land är föremål för internationella sanktioner eller embargon, eller där en nationell svensk sanktion är beslutad. Med andra ord: det är hög tid för ett militärembargo mot Israel!

LÄS MER
Skamlig vapenaffär med Israel
Shameful arms deal with Israel (English)
BDS: Military Embargo (English)