Palestinagrupperna i Sverige fördömer Israels krigföring mot befolkningen i Gaza

Den 19 september beslutade Israels regering att klassificera Gaza som fientligt territorium (enemy entity) och hotar med att svälta ut befolkningen där. Gaza befinner sig under total isolering och människorna lider redan svårt under den israeliska ockupationen.

Den 19 september beslutade Israels regering att klassificera Gaza som fientligt territorium (enemy entity) och hotar med att svälta ut befolkningen där. Gaza befinner sig under total isolering och människorna lider redan svårt under den israeliska ockupationen.

Gaza är helt beroende av Israel när det gäller in och utförsel av varor och då även när det gäller livsnödvändiga saker som el och gas. Nu hotar Israel med att utnyttja detta oerhörda övertag genom att helt strypa dessa leveranser till Gaza. Detta skulle innebära ett grovt brott mot folkrätten och en stor risk för en humanitär katastrof för befolkningen på den redan utarmade och överbefolkade Gazaremsan. Blotta hotet om en sådan åtgärd måste fördömas av omvärlden i skarpa ordalag.

Israels försvarsminister Barak har även hotat med en storskalig militär attack mot Gaza och bara några timmar efter hans uttalande dödades elva palestinier och mer än 30 sårades i ett flertal attacker utförda med flyg och artilleri.

Utöver de sista dagarnas hot om en invasion av Gaza fortsätter dödandet och sårandet av palestinier både på Västbanken och i Gaza. Mellan 16 juni och den 20 september dödades 121 palestinier och 385 skadades.

Den israeliska militärens fortsatta framfart på Västbanken och Gaza visar Israels ovilja att uppnå en riktig fredsuppgörelse med palestinierna och Israel riskerar nu att helt sabotera förutsättningarna för den fredskonferens som planeras i Washington i november.

PGS uppmanar den svenska regeringen att ta avstånd från Israels hot om invasion och beslutet att svälta ut befolkningen i Gaza. PGS uppmanar vidare den svenska regeringen att arbeta aktivt för att den kommande konferensen ska leda till att det palestinska folkets grundläggande rättigheter ska uppnås så att en livskraftig palestinsk stat kan upprättas utifrån FN:s beslut.
Air Zoom Vomero 12