Skicka humanitära skyddsstyrkor till Gaza!

Det är med stor bestörtning och oro som Palestinagrupperna i Sverige följer det upptrappade israeliska våldet i Palestina och Libanon. Israels aggressiva krigshandlingar mot Libanon och Gaza måste omedelbart stoppas. Situationen kräver att den svenska regeringen aktivt agerar och inte endast levererar uttalanden.

För att skydda civilbefolkningen i Gaza måste svenska regeringen verka inom EU och FN för att humanitära skyddsstyrkor sänds till området i en omfattning som kan ge ett effektivt skydd.

Den ekonomiska bojkotten mot de palestinska myndigheterna leder till en allt svårare humanitär kris. Vi kräver därför att den svenska regeringen verkar för att EUs bojkott skall upphöra, samt att det svenska biståndet ökar.

Den fjärde Genèvekonventionen stadgar att parterna till konventionen har ett eget ansvar att tillse efterlevnaden av denna. Svenska regeringen måste uppfylla denna skyldighet och ställa krav på den israeliska regeringen att brotten mot konventionen upphör och att relevanta FN-resolutioner efterföljs – ockupationen av samtliga palestinska områden måste upphöra.

Vi uppmanar också den svenska regeringen att verka för ett omedelbart frigivande av de demokratiskt valda palestinska parlamentarikerna och ministrarna.