Skicka internationell fredsstyrka till de ockuperade områdena

– Den israeliska attacken mot fängelset i Jericho – en stad som enligt Osloavtalet helt ska lyda under palestinskt styre – visar än en gång att Israel målmedvetet underminerar ingångna avtal och saboterar det palestinska självstyret, säger Palestinagrupperna i Sverige.

– Om Sverige, EU och FN menar allvar med sitt verbala stöd till folkrätten och internationella avtal, måste man snarast protestera hos Israels regering och kräva garantier för att liknande överträdelser inte skall upprepas. Dessutom måste en internationell fredsstyrka skickas till de ockuperade områdena som skydd för den palestinska befolkningen i enligt med 1949 års Genèvekonvention för skydd åt civila i ockuperade områden – en konvention som Israel öppet
struntar i.

– Världssamhällets tystnad och passivitet inför ständiga israeliska brott mot de internationella samarbetsreglerna samtidigt som varje form av motstånd mot ockupation från palestiniers sida betecknas som terrorism bidrar knappast till fred och försoning utan provocerar fram mer av sådant som man påstår sig vilja undvika.