Var finns Sveriges röst?

Det är i år 60 år sedan stora delar av det palestinska folket fördrevs från Palestina och det är 41 år sedan den israeliska ockupationen av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem inleddes.

I september förra året beslutade Israels regering att klassificera Gaza som fientligt territorium på grund av Hamas kontroll över området och har sedan dess belägrat, isolerat och bombat befolkningen där.

De senaste dagarna har Israel inlett en offensiv mot befolkningen i Gaza och attackerat den trångbodda Gazaremsan med bomber och missiler från helikoptrar och F16 plan. Sedan i onsdags har 110 personer dödats, många civila och barn, än fler har skadats och på sjukhusen råder kaos. Siffran på antalet dödade och skadade ökar för varje timme. Sjukvårdspersonal beskjuts och riskerar sina liv när de gör vad de kan för att föra sårade människor till sjukhus.

Det Israel gör mot befolkningen i Gaza är inte bara omänskligt, det är ett brott mot internationella lagar och bör ses som ett krigsbrott. Bombningar mot tätbefolkade områden, mot civila och sjukvårdspersonal är att betrakta som kollektiv bestraffning, vilket är ett klart brott mot internationell humanitär rätt. Ändå svarar omvärlden med tystnad och passivitet!

Förutom de nu pågående militära attackerna, utsätts befolkningen i Gaza sedan september även för andra former av kollektiv bestraffning. Israel har kontroll över elektricitet, bränsleinförsel, mediciner och annat som behövs för det dagliga livet. Arbetslösheten är skyhög eftersom de få fabriker som fanns nu har stängts när de inte får in råvaror för att kunna hålla verksamheten igång. Böndernas varor kommer inte ut på den internationella marknaden och fiskarna får inte gå ut med sina båtar och kan därför inte försörja sina familjer.

PGS vill fråga regeringen och utrikesminister Carl Bildt vad som krävs för att Sverige och EU kraftfullt skall agera för att stoppa Israels brott mot internationella lagar. Är inte blodbaden och bestraffningarna av befolkningen i Gaza nog för att sätta ordentlig press på Israel? Är det inte dags att världens regeringar säger ifrån och tydligt markerar att de fått nog av Israels ockupationspolitik? Är det inte dags för omvärlden att ta sitt ansvar och se till att en palestinsk stat upprättas enligt 1967 års gränser?

Om det skulle visa sig omöjligt att samla EU kring en kraftfull politik för att tvinga Israel att följa folkrätten och gällande FN-beslut om Palestinafrågan måste Sverige agera självständigt, vilket är tillåtet enligt gällande EU-regler. Andra EU-länder låter sig inte hindras av EU när det gäller frågor de känner starkt för.

Carl Bildt visade flera gånger innan han blev utrikesminister att han hade förstått att det är Israel som är huvudansvarigt för att genom brott mot mänskliga rättigheter och FN-beslut förhindra en fredsuppgörelse. Handla efter ditt samvete, din övertygelse och din kunskap, Carl Bildt!

Per Gahrton, ordförande i Palestinagrupperna i Sverige
Anna Wester, informationsansvarig Palestinagrupperna i Sverige