Fadderbrev 4, 2008

I oktober besökte vi Beddawi Camp i Libanon, Charlotte Axelsson som är projektledare för det rehabiliteringsprojekt som PGS driver i samarbete med Palestine Red Crescent Society (PRCS), kunde inte åka själv den här gången.

Då vi själva varit med om att bygga upp detta projekt var det med stor tillfredställelse som vi noterade den utveckling som skett och sker. Siham abu Dabbous som nu är chef för kliniken åtnjuter ett stort förtroende från PRCS. Tillsammans med två andra sjukgymnaster, en kvinna och en man, försöker teamet möta det stadigt ökande behovet från såväl barn som vuxna med funktionshinder, postoperativa insatser, utvidgad service med hembesök utöver alldeles vanliga besvär med ryggar, nacke m.m. Just detta, att personalen kan besöka patienter i deras hem, är något ganska unikt i jämförelse med PRCSs sedvanliga normer och förekommer ännu inte i de övriga lägren. Dock har de positiva erfarenheterna från denna del av projektet lett till att teamet blivit ombett att berätta om och föra kunskaperna vidare till de övriga sjukgymnasterna i PRCS vid gemensamma träffar.

Samtidigt som vi var där höll Bengt Andersson en kurs i just rygg- och nackproblem. Bengt är sjukgymnast från Karlshamn, en flitig återvändare till Beddawi och mycket uppskattad PGS volontär sedan lång tid. Projektet försöker dra nytta av såväl gamla som nya volontärer och deras kunskaper för att bidra till att öka kvalitén på verksamheten som bedrivs på kliniken. En större utvärdering utfördes för cirka ett år sedan av två svenska sjukgymnaster och f.d. volontärer, Johan Möllborg och Bo Stenberg.

Kliniken bedriver numera även förebyggande hälsovård med bland annat motionsgymnastik för kvinnor, en för några år sedan omöjlig tanke. Vi var med på ett pass, men kvinnorna ville inte gärna vara med på några foton. Farten, entusiasmen och intensiteten var det minsann inget fel på, och möjlighet fanns tre gånger i veckan. Utvärdering görs regelbundet och alla resultat dokumenterades. En sjukgymnast från teamet har ombetts att hålla en hälsokurs för scouter och liknande önskemål kommer från samhället i övrigt! Vår vistelse inkluderade också ett besök till det raserade lägret Nahr el Barred (NBC). Vi var där för ett år sedan och även om viss återuppbyggnad sker, så lever dessa människor fortfarande som mitt i den katastrof det var då och ännu är. Bland annat så har man ännu inte kunnat återuppbygga den hälsoklinik som PRCS tidigare bedrev i lägret. Detta innebär att barn och vuxna i behov av rehabiliteringsinsatser får försöka ta sig till Beddawi, för flertalet familjer är detta dock både kostsamt och krångligt. Sämst är det för barnen som tappar skolgång och återkommande rutiner att hålla sig till förutom att området är fysiskt farligt för dem. De i regionen verksamma organisationerna och främst då CBR, Nabáa, PRCS samt Rädda Barnen har snabbt insett detta och jobbar hårt på att integrera både palestinska och libanesiska barn i olika aktiviteter samt erbjuda transporter, socialhjälp m.m.

Bland alla dessa barn utan ordentlig skolgång gör framförallt Naba’a (Development without Borders) en enastående insats, deras center i NBC, precis på gränsen till det gamla sönderslagna lägret har snabbt blivit en tillflyktsort för barn i alla åldrar. Man har ett regelrätt schema i så skilda ämnen som teckning, målning, handarbete, fotbollsträning, diskussioner och problemlösning.

Allt detta kostar pengar och därför ser vi det angeläget att PGS får fortsatt möjlighet att via sina faddrar och Palestinainsamlingen kunna bistå med finansiellt stöd, uppmuntran och solidaritet.

Ragnhild Söderqvist och Anna Mellgren, f.d. projektledare för Rehabiliteringsprojektet