Alternativa nobelpriset tilldelas Physicians for Human Rights / Israel

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) gläds med Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) som tilldelats Right Livelihood Award, även kallat  det alternativa nobelpriset, 2010. PGS har långtgående kontakter med PHRI och är väl bekant med organisationens verksamhet.

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) gläds med Physicians for Human Rights-Israel (PHRI) som tilldelats Right Livelihood Award, även kallat  det alternativa nobelpriset, 2010. PGS har långtgående kontakter med PHRI och är väl bekant med organisationens verksamhet.PHRI grundades 1988, i början av den första intifadan, av en grupp israeliska och palestinska läkare från Israel. PHRI förespråkar ett rättvist och inkluderande samhälle där rätten till god hälsa ges till alla människor oavsett deras legala status, nationalitet, etnicitet och tro.

Organisationen ser den israeliska ockupationen av Palestina som grundorsaken till att mänskliga rättigheter kränks i regionen och motsätter sig därför ockupationen.

PGS önskar PHRI lycka till med det fortsatta arbetet och hoppas att utmärkelsen tas emot som en bekräftelse av det viktiga arbete PHRI bedriver och att den ger ett energitillskott i verksamheten.

Läs mer här
Nyheten på Right Livelihoods hemsida
Physicians for Human Rights-Israel (PHRI)