Ny rapport! PGS uppmanar Coop att sluta stödja ockupationen

Många har under de senaste åren arbetat aktivt för att förmå Coop och andra butiker att sluta samarbeta med israeliska företag som bedriver folkrättsbrott och tjänar på ockupationen.

PGS presenterar nu en rapport med Coopledningens argument liksom de motargument som både medlemmar och andra har presenterat på föreningsstämmor och/eller i andra sammanhang. Rapporten granskar i detalj verksamheten hos vissa av de israeliska företag som Coop handlar med, samt det folkrättsliga läget i frågan. Både internationella folkrättsexperter och det palestinska civilasamhället kommer till tals.

Mot bakgrund av det som framgår av rapporten, rekommenderar vi att Coop slutar samarbeta och handla med israeliska företag som begår folkrättsbrott, exempelvis SodaStream International och Carmel-Agrexco.