Israeliska ambassaden går till attack mot svenska människorättsorganisationer

Israels högerextrema utrikesminister Lieberman har vänt sig till Europas mest inflytelserika länder, däribland Sverige, med motsvarande 23 miljoner kronor för att ge Israels representanter ”ytterligare verktyg för att vinna över opinionen”. Som ett led i denna europeiska charmoffensiv har den israeliska ambassaden i Stockholm intensifierat sina försök att sprida positiv PR för Israel och angripa de organisationer som kritiserar Israels ockupationspolitik. Uppenbarligen har Israel förstått att folkopinionen för påtryckningar mot landets ockupationspolitik växer.

Israels högerextrema utrikesminister Lieberman har vänt sig till Europas mest inflytelserika länder, däribland Sverige, med motsvarande 23 miljoner kronor för att ge Israels representanter ”ytterligare verktyg för att vinna över opinionen”. Som ett led i denna europeiska charmoffensiv har den israeliska ambassaden i Stockholm intensifierat sina försök att sprida positiv PR för Israel och angripa de organisationer som kritiserar Israels ockupationspolitik. Uppenbarligen har Israel förstått att folkopinionen för påtryckningar mot landets ockupationspolitik växer.

“Palestinagrupperna kritiserar i en ny rapport KF/Coop för att inte bojkotta israeliska varor. Kritiken är absurd men väcker samtidigt allvarliga frågor. Hur motiveras bojkottkraven och vilka är de verkliga bakomliggande intentionerna?”

Så inleds ett uttalande av den israeliska ambassaden som anklagar ledande svenska människorättsorganisationer för att försöka undergräva den israeliska statens legitimitet. I uttalandet från den 1 februari i år, undertecknat av Evelyn Gottlieb, Informations- och PR-ansvarig på Israels ambassad i Stockholm, anklagas organisationerna för att hysa extrema åsikter som tar sig “närmast tragikomiska uttryck”.

Utan att framföra ett enda legitimt argument och genom att bygga sina anklagelser på osanningar, gräver sig ambassaden ned i samma skyttegravar som den israeliska regeringens PR-avdelning.
Ambassaden har med Liebermans ekonomiska stöd kunnat anlita framstående PR-byråer till hjälp för sin propaganda. Ändå har de inte lyckats med mer än att upprepa samma snedvridna budskap om och om igen, med samma resultat som Israels samlade propagandaapparat.

Ambassadens kritik stärker just de argument som Palestinagrupperna och andra svenska människorättsorganisationer länge fört fram. Det vill säga att det inte räcker med att gång på gång konstatera att Israel varken respekterar folkrätten eller de mänskliga rättigheterna. Det enda sättet att uppnå en rättvis fred, för israeler liksom palestinier, är att världssamfundet slutar ge ovillkorligt ekonomiskt och politiskt stöd till Israel så länge ockupationen och förtrycket av palestinierna pågår.

Palestinagrupperna kritiseras hårt i ambassadens uttalande för att nyligen ha uppmärksammat att Coop/Kooperativa Förbundet i strid med svenska utrikesdepartementets egna rekommendationer säljer produkter från israeliska företag som bedriver omfattande verksamhet i illegala israeliska bosättningar. Företagen i fråga är kolsyremaskinstillverkaren SodaStream International, vars fabrik är belägen i bosättningen Maale Adumim, och Carmel-Agrexco som köper upp 60-70 procent av de illegala bosättningarnas produktion av frukt och grönt. Rapporten om Coops samarbete med israeliska företag kan läsas på Palestinagruppernas hemsida. Kritiken mot Coops handel med företag som bidrar till folkrättsbrott gör i den israeliska ambassadens ögon Palestinagrupperna till ”bojkottextremister”.

Samtidigt bedriver Israel en av världens mest långtgående bojkotter, riktad mot den palestinska civilbefolkningen. Palestinier på Västbanken är på grund av Israels kontroll av gränserna förhindrade att fritt importera varor och kan inte heller utveckla en egen exportindustri. Blockaden av Gaza som har pågått sedan 2007 håller civilbefolkningen fast i misär och gör att återuppbyggnaden efter Israels angreppskrig 2008-09 i nuvarande takt skulle ta 500 år.

Ambassaden påstår vidare att ekonomiskt samarbete med Israel leder till fred. Svenska konsumenter uppmanas att köpa israeliska varor och efterfråga dem i butikerna; ”på så sätt visar ni ert stöd för fred och utveckling!”

Palestinagrupperna håller inte med. Decennier av stadigt ökande samarbeten mellan bland annat EU och Israel har enbart lett till ökat förakt för folkrätten från Israels sida. Idag är Israel i allt utom namnet en medlem av EU, deltar i EU:s samtliga samarbetsområden och har ett exceptionellt förmånligt frihandelsavtal som gjort EU till Israels största handelspartner. Detta samtidigt som Israel i ohejdad takt fortsätter att begå grova folkrättsbrott som i andra fall besvaras med sanktioner. Palestinagrupperna menar att Israel inte ska särbehandlas utan utifrån folkrätten och de mänskliga rättigheterna mätas med samma måttstock som alla andra länder.

De hemligstämplade dokument från förhandlingar mellan den israeliska och palestinska sidan som Al Jazeera nyligen publicerade, bekräftar att Israel inte har eller har haft något intresse av att uppnå en fredlig lösning med palestinierna. Ändå är det den palestinska sidan som gång på gång beskyllts för att inte vara beredda till eftergifter. Dokumenten gör det ännu tydligare att världssamfundet måste omvärdera sina relationer med Israel om man på allvar vill uppnå en varaktig fred.

Palestinagrupperna upprepar sin uppmaning till det svenska samhället att inte bidra till en fortsatt ockupation. Köp inte israeliska varor som bidrar till fler illegala bosättningar och fler folkrättsbrott. Det palestinska civilsamhället har vädjat till omvärlden att göra just detta och deras uppmaning har fått stöd av flera israeliska fredsrörelser. Till skillnad från ambassaden, som går den israeliska statens ärenden, väljer vi att lyssna till dem som aktivt arbetar för fred.