Ny rapport om Soda stream

Who Profits: Soda Stream vilseleder konsumenterna genom att märka produkter från bosättningarna som “Made in Israel”

Företaget Soda Stream International är baserat i Mishor Edomim Industrial Park i en illegal israelisk bosättning på Västbanken. Ändå marknadsför Soda Stream sina produkter som tillverkade i Israel. Detta konstateras i rapporten Soda Stream – A Case Study for Corporate Activity in Illegal Israeli Settlements, som publiceras av Who Profits, ett forskningsprojekt som drivs av den israeliska organisationen Coalition of Women for Peace. Projektet undersöker israeliska och internationella företags inblandning i den israeliska ockupationen.

Tamara Traubmann, medförfattare till rapporten: “Rapporten visar att exploatering och bedrägeri är en oundviklig del av den kommersiella produktionen i det ockuperade området. Produktion i bosättningarna drar nytta av låg hyra, särskilda skattelättnader och slapphänt tillämpning av miljö- och arbetsskyddslagar. Dessutom exporteras produkterna många gånger under Israels förmånliga handelsavtal som om de vore tillverkade i Israel.”

Bakgrund

Genom att använda Soda Stream som fallstudie behandlar rapporten nyckelfrågorna i den industriella produktionen i Israels illegala bosättningar på Västbanken. Rapporten visar hur framgången för Soda Stream och andra företag till stor del bygger på de strukturella fördelar det innebär att förlägga produktionen till bosättningarna, såsom skatteincitament och andra stöd från den israeliska staten samt slapphänt tillämpning av regler. Rapporten ger en unik inblick i de överväganden som företag verksamma i bosättningarna på Västbanken gör.

I Soda Streams fall har de ekonomiska fördelarna ansetts överväga riskerna för negativ publicitet och en eventuell konsumentbojkott. Rapporten visar också att exploatering av både mark, naturresurser och människor är en oundviklig och central del av kommersiell produktion i det ockuperade området. Palestinier anställda i industrizonerna arbetar under stränga restriktioner för rörlighet och organisation och deras rättigheter kränks rutinmässigt. Soda Streams verksamhet och omsättning växer snabbt. Bolagets produkter säljs i 39 länder och i slutet av 2010 introducerades bolaget på Nasdaq-börsen.

Soda Streams produkter är särskilt populära i Sverige; företaget har nyligen meddelat att man sålt mer än en miljon enheter till svenska konsumenter.

Rapporten kan laddas ner här: http://www.whoprofits.org/articlefiles/WhoProfits-ProductioninSettlements-SodaStream.pdf