PGS på Ship to Gaza

Nu närmar sig avfärd för den andra Frihetsflottan och Ship to Gaza har presenterat 14 av de svenska passagerare som kommer att resa med solidaritetsflottan i slutet av juni för att bidra till att häva den illegala blockaden mot Gaza. . Bland passagerarna finns Palestinagruppernas Niklas Berg.

Niklas kommer att rapportera från resan på hemsidan, på PGS Facebooksida och på sin egen blogg. PGS lokalgrupper har alla på olika sätt varit aktiva för att göra ett andra försök att bryta blockaden möjlig och vi är många medpassagerare på hemmaplan som kommer att spela en viktig roll i informationsarbetet kring Flottan.
De andra svenska passagerarna som kliver ombord på skeppen är:

Anna Nordfjell, Svenska Barnmorskeförbundet
Jabar Amin, riksdagsledamot (mp)
Henning Mankell, författare
Åsa Andersson, Svensk Sjuksköterskeförening
Faraj Abulseifan, SSU
Maria-Pia Boëthius, författare
Evert Svensson, Broderskapsrörelsen
Stellan Vinthagen, fredsforskare och ickevåldsaktivist
Johannes Anyuru, poet
Kalle Larsson, partistyrelseledamot vänsterpartiet
Stefan Jonsson, författare, kritiker, professor
Mattias Gardell, professor, författare
Henry Ascher, läkare

Läs mer på: http://shiptogaza.se